U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Kilometerheffing op doodlopend spoor

06 december 2019 - door Simon De Wachter

De Europese transportministers zijn er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over de Eurovignetrichtlijn. De Europese Commissie zal haar voorstel waarschijnlijk intrekken en een nieuw lanceren in het kader van de European Green Deal. 

Waarom stonden enkele lidstaten op de rem? Dat lees je in dit artikel.

Kilometerheffing op doodlopend spoor

Geen akkoord over kilometerheffing

Tijdens de Raad Transport van 2 december stond een debat over de herziening van de richtlijn over kilometerheffing op de agenda. Het doel was dat de transportministers tot een politiek akkoord (algemene oriëntatie) kwamen over de Eurovignetrichtlijn. Dit gebeurde echter niet. 

Duitsland, Luxemburg, Zweden, Nederland, Griekenland en Italië blokkeerden de compromistekst van het Fins voorzitterschap. Daarvoor hadden ze hun redenen:

  • Duitsland is tegen het verbod om nog vignettensystemen te introduceren en tegen het verplichte einde van vignetten voor zware voertuigen tegen 2023 en voor andere voertuigen tegen 2025, zoals de Europese Commissie voorstelt.
  • Duitsland vindt dat de Eurovignetrichtlijn te weinig flexibiliteit toelaat voor lidstaten om te bepalen welk soort voertuigen op hun wegen mag rijden.
  • Luxemburg is van mening dat de compromistekst te weinig was uitgewerkt op technisch vlak.
  • Luxemburg betreurt dat lichte voertuigen niet opgenomen worden in het bereik van de tekst.
  • Italië, Zweden, Nederland, Griekenland en Luxemburg hadden vragen bij het Finse voorstel om een verplichte tool te introduceren om wegbeprijzing voor zware voertuigen te differentiëren naargelang de CO2-uitstoot.

Wat nu?

Het Europees Parlement betreurt dat de lidstaten niet tot een gemeenschappelijke positie zijn gekomen over de Eurovignetrichtlijn. Het Parlement had haar standpunt al ingenomen in oktober 2018. De Europarlementsleden hoopten om de interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) met de Raad snel op te starten. Wat nu dus niet zal gebeuren.

Kersvers Europees Commissaris voor Transport Adina-Ioana Valean was ook teleurgesteld dat er geen vooruitgang in dit dossier komt. Uit gelekte teksten blijkt dat de Commissie waarschijnlijk het voorstel zal intrekken en een nieuw zal lanceren in het kader van de European Green Deal.

Een verslag van de Raad Transport van 2 december lees je hier.  
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons