U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Einde van het wegenvignet

07 juli 2017 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie maakt een einde aan het wegenvignet dat voertuigen belast op basis van de tijd die ze spenderen op de weg. Alhoewel de lidstaten de weggebruiker willen belasten, zullen ze dit nu doen met een tolheffing op basis van de afstand. Dit is meer in lijn met het principe “de vervuiler betaalt”.

Einde van het wegenvignet

Binnen tien jaar zal de Europese Commissie enkel nog digitale tolsystemen op basis van de gereden afstand en de CO2-uitstoot dulden. Wegenvignetten gebaseerd op een grondgebied en voor een bepaalde tijdspanne, moeten tegen 2027 verdwenen zijn. De overgangsfase voor wegenvignetten voor zware vrachtwagens loopt al in 2023 af. De kilometerheffing voor zware vrachtwagens dat België vorig jaar invoerde, is wel compatibel met de EU-plannen.

Europa wil naar één digitaal bakje dat de gereden afstand in elk land registreert. Lidstaten blijven verantwoordelijk voor de hoogte van de tol en kunnen de prijs ook laten variëren op basis van congestie of de geluidshinder.

De Commissie heeft op 31 mei 2017 zijn voorstel ingediend voor de vergoeding van wegeninfrastructuur. Het voorstel werd gepresenteerd in het kader van het mobiliteitspakket van de Commissie. Het voorstel van de Commissie zou richtlijn 1999/62/EC (de Eurovignet-richtlijn) wijzigen.

Belangrijke wijzigingen

  • Uitbreiding van de toepassing van de richtlijn naar alle zware voertuigen en lichte bedrijfsvoertuigen, met inbegrip van personenwagens, bestelwagens en bussen;
  • Het voorstel zou erop gericht zijn om af te stappen van op tijd gebaseerde vignetten en op afstand gebaseerde heffingen te bevorderen, in overeenstemming met de beginselen van de 'gebruiker betaalt' en 'vervuiler betaalt';
  • Het voorstel beoogt het gebruik van emissievrije voertuigen te bevorderen, aangezien zij zouden profiteren van infrastructuurkosten verminderd met 75%;
  • Het voorstel zou voorzien in de mogelijkheid om congestieheffingen op te leggen. Voorts zouden de lidstaten tolheffingen moeten toepassen vanaf 2021 op de wegen waarbij de milieuschade hoger is dan het gemiddelde op andere delen van het netwerk;
  • Het voorstel zou de differentiatie op basis van de Euro-emissieklassen (tegen het einde van 2020) afronden en variatie invoeren op basis van de relevante voertuigcategorie en de referentie CO2-emissiewaarden.

Volgende stappen

Tijdens de transportraad op 8 juni zal het voorstel over wegeninfrastructuurheffing worden besproken in het kader van een debat over het mobiliteitspakket.

De deskundigen van de Raad zullen in de komende maanden een ​​gemeenschappelijke interne positie (algemene aanpak) over het voorstel voorbereiden.

Het TRAN-comité van het Europees Parlement zal naar verwachting het mobiliteitspakket bespreken tijdens een vergadering op 19 juni.

Zodra zowel de Raad als het Europees Parlement hun respectieve standpunten hebben aangenomen, zullen de triloogonderhandelingen over het voorstel worden gestart met het oog op het bereiken van een akkoord in eerste lezing.

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De herziening van de Eurovignetrichtlijn gaat naar een volgende fase in het Europees besluitvormingsproces. Op 29 januari vinden de eerste interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement plaats over het dossier rond kilometerheffing.

Lees meer
Volg ons