U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

CO2-normering zware voertuigen: welke vooruitgang boekt Werkgroep Milieu?

27 september 2018 - door Ina De Vlieger

De Werkgroep Milieu van de Raad heeft weinig vooruitgang geboekt over de ontwerpverordening voor de vermindering van de CO2-uitstoot van zware voertuigen. Het Oostenrijkse voorzitterschap heeft wel de belangrijkste politieke pijnpunten geïdentificeerd. De meeste delegaties hebben nog geen definitief standpunt bepaald. 


Wel zijn zeventien van de achtentwintig delegaties voorstander van een CO2-vermindering van nieuwe zware voertuigen met 40% tegen 2030. In het voorstel van de Europese Commissie is dat 30%.

CO2-normering zware voertuigen: welke vooruitgang boekt Werkgroep Milieu?

Het is duidelijk dat het ambitieniveau van de voorgestelde doelstellingen en het systeem van stimulansen voor voertuigen met nul emissie- of lage-emissiegrenswaarden op ministerieel niveau moeten worden gebracht. Een oriënterend debat staat op de agenda van de Raad Milieu op 9 oktober.

Elke milieuminister moet de volgende vragen beantwoorden:  

  1. Bent u het eens met de aanpak van het EC-voorstel rond bindende doelstelling voor 2025 en een ambitieuze 2030-doelstelling in combinatie met het herzieningsmechanisme? Bent u van mening dat de voorgestelde doelstellingen het juiste ambitieniveau hebben? 
  2. Is het voorgestelde systeem van superkredieten geschikt om stimulansen te bieden voor nul- en lage emissie voertuigen, met inbegrip van categorieën voertuigen die niet onder de CO2 -uitstoot vallen Zo niet, heeft u alternatieve benaderingen?

Verdere stappen

  • 9 oktober: Raad Milieu
  • 18 oktober: stemming in ENVI-commissie van het Europees Parlement

Meer lezen

Verwant bericht: Ontwerpverslag Parlement over CO2-emissienormen zware voertuigen

 

Bron: Bulletin Quotidien Europe, 27 september 2018

Maak een account aan

Volg ons