U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Alternatieve brandstoffen: Frans voorzitterschap zoekt naar compromis

28 april 2022 - door Simon De Coster

De Europese instellingen zijn nog volop bezig met het komen tot hun eigen onderhandelingspositie over de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

  • Compromistekst binnen de Raad gepubliceerd
  • Meer dan 1000 amendementen in het Europees Parlement
  • Plenaire stemming verwacht in september
Alternatieve brandstoffen: Frans voorzitterschap zoekt naar compromis

Compromistekst circuleert in de Raad

Binnen de Raad wordt er al een tijd een compromistekst van het Frans Voorzitterschap besproken. Via die tekst proberen de Franse onderhandelaars de neuzen van de lidstaten in dezelfde richting te krijgen. 

In de tekst stelt het Frans voorzitterschap een aantal deadlines voor

  • 31 december 2025:  er moet minstens 1400 kW aan capaciteit beschikbaar moeten zijn voor zware voertuigen op een deel van het TENT-T. Deze scope zou twee jaar later verder verbreed worden.
  • 31 december 2030: het centrale TEN-T zou helemaal gedekt moeten zijn met laadstations op maximum 60 kilometer van elkaar.  Over het hele TEN-T zou er nu ook maximum 100 km tussen laadstations mogen zijn.

In principe zou de infrastructuur in beide richtingen gerealiseerd moeten worden. Dat is niet overal even makkelijk te realiseren. Daarom laat deze compromistekst in bepaalde gevallen uitzonderingen toe. Zo wil men het mogelijk maken om, op plaatsen met weinig verkeer, 1 laadstation te installeren dat in beide richtingen bereikbaar is. Ook op plaatsen waar het socio-economisch gezien onverantwoord is 2 stations te bouwen moet dit mogelijk zijn.

Voor het luik maritieme en binnenvaart, stelt de compromistekst voor dat centrale TEN-T havens en secundaire havens elektriciteit moeten leveren aan minstens 90% van vracht- en passagiersschips. Dit zou enkel van toepassing zijn op schepen boven 5000 ton en havens die minstens 50 cargo of 40 passagiersschepen ontvangen.

De volledige compromistekst vind je in bijlage van dit artikel. Daarnaast heeft het voorzitterschap recent een begeleidende nota verspreid naar de lidstaten. Daarin wordt bijkomende input en suggesties gevraagd over de bepalingen rond lichte en zware voertuigen.

Europees Parlement dient amendementen in

Uiteraard wordt het voorstel ook volop besproken in het Europees Parlement. De leden van de commissie TRAN kregen reeds de kans om amendementen in te dienen op het verslag van de rapporteur (zie bijlage). De meer dan 1000 ingediende amendementen tonen aan dat er nog een aantal complexe discussies aan zitten te komen. Onder meer over LNG en de specifieke aanpak voor de luchtvaartsector zijn de meningen nog verdeeld. 

Een aantal Europarlementsleden wezen ook op de hoge implementatiekosten. Daar moet nog een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen mogelijke acties vanuit de markt en acties vanuit de overheid. Andere Europarlementsleden hekelen dan weer het gebrek aan technologieneutraliteit in het voorstel.

De TRAN-Commissie zal wellicht stemmen over de amendementen in de week van 11 juli. De plenaire stemming over het dossier vindt hoogstwaarschijnlijk plaats in de week van 12 september.

 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons