U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over sociale aspecten mobiliteitspakket

13 december 2019 - door Simon De Wachter

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt over de sociale aspecten van het eerste mobiliteitspakket. Dat zijn de dossiers rond:

  • cabotage
  • detachering van chauffeurs
  • rij- en rusttijden
  • slimme tachografen

Wat houdt deze compromis juist in? Dat lees je in dit artikel.
 

Akkoord over sociale aspecten mobiliteitspakket

Sociale aspecten mobiliteitspakket

Licht aan het einde van de tunnel! Er is een akkoord over de sociale wetgeving in het vrachtvervoer. Meer dan 2,5 jaar na de lancering van de voorstellen door de Europese Commissie in het kader van het eerste mobiliteitspakket.

Tijdens de vierde ronde van interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) kwamen het Europees Parlement en de Raad tot een compromis. De onderhandelaars zaten de hele nacht  van 11 op 12 december rond de tafel.

Detachering van chauffeurs

Wat betreft detachering van chauffeurs, zijn er uitzonderingen opgenomen in de detacheringsregels voor vrachtwagenchauffeurs die reizen tussen de lidstaat waar hun werkgever is gevestigd en een ander lidstaat. Wanneer een chauffeur interne opdrachten uitvoert in een andere lidstaat, gelden de detacheringsregels wel.

Rij- en rusttijden

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nationaal en internationaal transport in deze richtlijn. Bij nationaal vrachtvervoer zijn chauffeurs verplicht om na een week met een verkorte rustperiode (24 uur), een normale rustperiode (45 uur of meer) te nemen in de volgende week.

Bij internationaal vrachtvervoer mogen chauffeurs 2 verkorte rustperiodes nemen tijdens 2 opeenvolgende weken. Ter compensatie moeten ze dan in de derde week 2 rustperiodes van 21 uur nemen, bovenop een normale rustperiode en een terugkeer naar huis. 

Verder verbiedt de nieuwe richtlijn dat chauffeurs hun wekelijkse normale rustperiodes (45 uur of meer) in de vrachtwagencabine doorbrengen. De richtlijn bevat ook bepalingen om het aantal veilige parkings in Europa te verhogen en de netheidsvereisten van deze plaatsen te versterken.

Slimme tachografen

De nieuwe generatie van slimme tachografen moet in alle vrachtwagens geïnstalleerd worden ten laatste tegen 2025. Voor bestelwagens is de deadline 2026.

Cabotage

Een chauffeur mag 3 cabotage-opdrachten uitvoeren in een periode van 7 dagen na de eerste internationale opdracht. Onder cabotage verstaan we het vervoer van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land.

Na deze periode van 7 dagen volgt er een “cooling-off”-periode van 4 dagen, waarin de chauffeur geen cabotage-opdrachten mag ondernemen. 

In deze richtlijn staat ook de verplichte terugkeer van de vrachtwagen naar het land waar de werkgever is gevestigd. Dat ten minste één keer per 8 weken. 

De wetgeving zal ook van toepassing zijn op bestelwagens.

Volgende stappen

Dit akkoord moet nu goedgekeurd worden in de Raad door de EU-ambassadeurs van de lidstaten (COREPER). En vervolgens door het Europees Parlement, zowel in de TRAN-commissie als in de plenaire zitting.

Er is sprake dat dit akkoord mogelijk geblokkeerd wordt in de Raad. Het is zo goed als zeker dat Roemenië, Hongarije, Bulgarije, Litouwen, Letland en Polen tegen zullen stemmen, maar Kroatië, Estland, Malta, Cyprus en België zouden zich hierbij nog kunnen aansluiten. De nieuwe cabotageregels zouden niet gunstig zijn voor de Belgische transportondernemers, die zich hebben gespecialiseerd in grensoverschrijdend wegtransport. Dat was ook te lezen in POLITICO en De Tijd

Ook het Verenigd Koninkrijk, dat zich meestal onthoudt, zou tegen kunnen stemmen. Zij zijn geen voorstander van de verplichte terugkeer van vrachtwagens en de inclusie van bestelwagens in de richtlijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd!
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons