U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Wegvervoer > Calls >

H2020 – Technologies for low emission light duty powertrains (GV-02-2016)

Deadline

Doelstellingen

Specific Challenge:

Growing road traffic in Europe results in detrimental effects on the environment and public health to a level that is becoming unsustainable, this in spite of increasingly stringent emission standards. In particular, CO2 and noxious emissions are not sufficiently reduced in real driving, while higher injection pressures have led to a shift towards the emission of smaller nanoparticles that are undetected by current certification procedures.

Advanced technologies offer solutions but need to be further developed: on the one hand a new generation of engine components has reached a sufficient level of maturity but more research for their optimal combination in a new generation of engines is needed; on the other hand, hybridised engines where ICE are coupled with electric drives that are able to supply instantaneous torque still need to be optimised introducing radically new combustion processes to reach much higher energy conversion, thus approaching the physical limits.

Scope:

Proposals should address one of the following domains:

― New generation of non-hybrid engines based on existing engine technologies (short term developments): proposals will address the optimal combination of innovative engine and robust after-treatment technologies as well as modelling and testing to improve the design and control capability. Special attention should be given to the assessment and reduction of particle emissions below 23 nm, particularly for direct injection gasoline and diesel engines.

― Future combustion engines for electrified powertrains (longer term developments): new combustion processes, sensing, control and after treatment systems, supported by advanced modelling technologies where needed to allow these engines to meet future ambitious energy and emission targets simultaneously. Special attention should be given to the assessment and reduction of particle emissions below 23 nm, particularly for direct injection gasoline and diesel engines.

― Development (based on current direct injection engines) of the related measurement procedures down to 10nm, providing a contribution to future regulation on particle emissions, in particular in real driving conditions.

Proposals could foresee cooperation with entities participating in similar projects funded by Japan and US to exchange knowledge and experience and exploit synergies in view of establishing future international standards and regulations on nanoparticle emissions.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 5 to 10 million for the domains on engines would allow this specific challenge to be addressed appropriately; smaller projects are expected under the domain on particle measurement. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Expected Impact:

Research projects will contribute to climate action and sustainable development objectives by delivering significant reductions of CO2 emissions (thus addressing the global warming challenge) and by improving noxious emissions (thus allowing better air quality in European cities). To achieve these impacts proposals will need to show how they intend to meet the following targets:

― For new generation of non-hybrid engines, demonstration vehicles incorporating each of the developed new engine technologies will prove, by independent testing, a reduction of WLTP[[World Light Duty Test Procedure]] CO2 emissions respectively of 5% for diesel and 15% for gasoline, with respect to the best equivalent size and torque engines on the market in 2015. At the same time they should demonstrate real driving emissions at least below upcoming Euro 6 RDE[[Real Driving Emissions]] limits (with particle number emissions measured with a 10 nm threshold).

― For future combustion engines for electrified power-trains, the innovative engines are expected to support the achievement of long term fleet targets of 50 g/km CO2 on the WLTP by demonstrating (on the bench with simulation support to emulate real driving and/or on a vehicle, depending on the starting TRL of the technology), a peak thermal conversion efficiency of more than 50%and real driving Euro 6 values with no conformity factor (with particle number emissions measured with a10 nm threshold.

― Projects related to particle measurements will also support the understanding, measurement and regulation of particle emissions below 23 nm (with the threshold of at least 10 nm).

Overall, research projects will contribute to the establishment of a future 'EU Super Low Emission Vehicles' standard.

Budget

65 miljoen euro (indicatief)

Begunstigden

Research & Innovation action (RIA): At least three legal entities. Each of the three must be established in a different EU Member State or Horizon 2020 associated country. All three legal entities must be independent of each other.

Meer infozie de de General Annexes bij het Horizon 2020 werkprogramma 2016-2017.

Info & contact

Nico Deblauwe

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

02 432 43 00

ndb@iwt.be

*****

Link naar het H2020 participant portal ...

Link naar het Smart, green and integrated transport werkprogramma 2016-2017 ...

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons