U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Wegvervoer > Calls >

CEF Transport 2016 calls

Deadline

Doelstellingen

Jaarlijks werkprogramma

De cohesie call heeft als doel knelpunten en ontbrekende schakels wegwerken en spoorinteroperabiliteit verbeteren, in het bijzonder de grensoverschrijdende gedeelten. 

De algemene call heeft als doelen

 • knelpunten en ontbrekende schakels wegwerken en spoorinteroperabiliteit verbeteren, in het bijzonder de grensoverschrijdende gedeelten; en
 • zorgen voor duurzame en efficiënte transportsystemen op de lange termijn, met het oog op de voorbereiding van toekomstige vervoersstromen, evenals het mogelijk maken voor alle vervoerswijzen om koolstofarm te worden door de overgang naar een innovatieve koolstofarme en energie-efficiënte transporttechnologieën, terwijl de veiligheid geoptimaliseerd blijft.

Meerjarig werkprogramma

De cohesie call & de algemene call hebben als doelen:

 • knelpunten en ontbrekende schakels wegwerken en spoorinteroperabiliteit verbeteren, in het bijzonder de grensoverschrijdende gedeelten; en
 • zorgen voor duurzame en efficiënte transportsystemen op de lange termijn, met het oog op de voorbereiding van toekomstige vervoersstromen, evenals het mogelijk maken voor alle vervoerswijzen om koolstofarm te worden door de overgang naar een innovatieve koolstofarme en energie-efficiënte transporttechnologieën, terwijl de veiligheid geoptimaliseerd blijft; en
 • de integratie en interconnectie van vervoerswijzen optimaliseren en de interoperabiliteit van vervoersdiensten verbeteren, terwijl de bereikbaarheid van de vervoersinfrastructuur gewaarborgd blijft.

 

Budget

Het totale budget is 1,9 miljard euro:

 • De cohesie calls hebben een totaal budget van € 1,1 miljard (in het jaarlijkse werkprogramma 250 miljoen euro, in het meerjarige werkprogramma 849,5 miljoen euro).
 • De algemene calls hebben een totaal budget van € 0,8 miljard (in het jaarlijkse werkprogramma 190 miljoen euro, in het meerjarige werkprogramma 650 miljoen euro).

Begunstigden

Voor de cohesie calls komen enkel voorstellen in aanmerking uit de EU-lidstaten die financiering vanuit het Cohesiefonds kunnen krijgen. Dit zijn 15 lidstaten waarvan het bruto nationaal inkomen (BNI) lager is dan 90% van het EU-gemiddelde. Algemene oproepen staan open voor alle EU-lidstaten.

Info & contact

Meer informatie over de call vindt u op de website van de 2016 CEF Transport Calls en op de website van DG MOVE

Vragen? Contacteer Olivier Vandersnickt (Departement MOW), olivier.vandersnickt@mow.vlaanderen.be , +32 2 553 71 19

INEA organiseert, samen met de Europese Commissie, een infodag op 25 oktober 2016 om de beleidsprioriteiten en de inhoud van de 2016 calls te presenteren. De infodag zal de deelnemers ook praktische informatie meegeven over hoe je een succesvolle voorstel voorbereidt, evenals andere achtergrondinformatie die relevant is voor de aanvraag en het evaluatieproces.

De Vlaamse infodag gaat door op 7 november. Inschrijven doet u via de vleva website.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Doelstellingen

De Connecting Europe Facility (CEF) is een cofinancieringsprogramma beheerd door de Europese Commissie ter ondersteuning van trans-Europese netwerken en infrastructuren in de sectoren vervoer, energie en digitaal.

Welke soort acties:

Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

Vervoer: 

 • Verder werken aan het Europese vervoersnetwerk en tegelijkertijd de EU helpen bij de overgang naar geconnecteerde, duurzame, inclusieve, veilige en beveiligde mobiliteit.
 • Vervoer koolstofarm maken, b.v. door een Europees netwerk van oplaadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen tot stand te brengen en door voorrang te geven aan milieuvriendelijke vervoerswijzen.
 • Investeren in vervoersprojecten met een hoge toegevoegde waarde in cohesielanden, via een speciaal budget.
 • In het kader van het Actieplan Militaire Mobiliteit: delen van het transportnetwerk aanpassen voor civiel-militair dual-use (bijvoorbeeld technische vereisten inzake afmetingen en capaciteit), met een daarvoor bestemd budget.

Energie: 

 • De overgang naar schone energie helpen en de energie-unie voltooien, waardoor de energiesystemen van de EU onderling meer onderling verbonden, gedigitaliseerd en slimmer worden. 
 • Door middel van projecten van gemeenschappelijk belang beoogt CEF netwerken interoperabeler te maken en de interne energiemarkt verder te integreren, waardoor de economie koolstofarm wordt. 
 • Grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie ondersteunen, hetzij tussen lidstaten of met een derde land, om de kosten van hernieuwbare energiebronnen te verlagen en het gebruik ervan te stimuleren.

Digitaal:

 • De uitrol van en toegang tot netwerken met zeer hoge capaciteit, waaronder 5G-systemen, die gigabit-connectiviteit kunnen bieden in gebieden waar sociaaleconomische factoren zich bevinden;
 • Het aanbieden van gratis lokale draadloze connectiviteit van zeer hoge kwaliteit in lokale gemeenschappen zonder discriminerende voorwaarden;
 • Ononderbroken dekking met 5G-systemen van alle belangrijke transportpaden, inclusief de trans-Europese vervoersnetwerken;
 • Uitrol van nieuwe of significante upgrades van bestaande backbone-netwerken, inclusief onderzeese kabels, binnen en tussen lidstaten en tussen de Unie en derde landen;
 • Implementatie van digitale connectiviteitsinfrastructuren die verband houden met grensoverschrijdende projecten op het gebied van vervoer of energie en / of ondersteuning van operationele digitale platforms die rechtstreeks verband houden met transport- of energie-infrastructuren.

Budget

Budget 2021-2027: 33,71 miljard euro (lopende prijzen)

 • transport: 25,81 miljard euro (waarvan 11,29 miljard euro voorbehouden voor cohesielanden en nog eens 1,56 miljard euro voor grensoverschrijdende spoorverbindingen in cohesielanden (zoals Rail Baltica))
 • energie: 5,84 miljard euro
 • digitaal: 2,06 miljard euro

Cofinancieringspercentage:  Tussen 30% en 50%.

Synergieën

Het is nog niet duidelijk hoe men synergieën gaat aanpakken, al zijn er wel doelstellingen om de samenhang tussen de drie sectoren te verbeteren. Mogelijks komt er nog een specifieke oproep rond synergieën.

 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Transport

Info & contact

Vlaamse/Belgische contactpunten:

Contact Europese Commissie:

Lees meer
Volg ons