U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Wegvervoer > Calls >

2018 CEF Transport call for proposals

Deadline

Doelstellingen

De call dekt financieringsdoelstellingen en prioriteiten ter ondersteuning van de beleidsoriëntaties van het derde pakket voor schone mobiliteit. De financiële bijstand zal zich dus richten op transversale doelstellingen van digitalisering van het vervoer, verkeersveiligheid en multimodaliteit.

Prioriteiten:

 • Spoorinteroperabiliteit
 • European Rail Traffic Management Systems (ERTMS)
 • Veilige en beveiligde infrastructuur
 • Innovatie en nieuwe technologieën
 • Intelligent Transport Services for road (ITS)
 • River Information Services (RIS)
 • Multimodale logistieke platformen

Deze oproep maakt deel uit van een reeks gecoördineerde oproepen voor de sectoren CEF Transport, CEF Telecom en CEF Energy. De gecoördineerde oproepen zijn gericht op het benutten van synergieën tussen deze drie sectoren met betrekking tot het aspect van digitalisering met het oog op het bevorderen van de ontwikkeling en implementatie van coherente digitale infrastructuur en oplossingen over de verschillende netwerken.

In het bijzonder worden aanvragers aangemoedigd om gebruik te maken van de mogelijkheden die de CEF Telecom Cyber ​​Security call biedt met betrekking tot digitaliseringsaspecten die relevant zijn voor het vervoer. Indien van toepassing, worden aanvragers van deze call ook aangemoedigd om digital building blocks die door CEF Telecom worden ondersteund, in te zetten en te gebruiken.

 

Budget

De call heeft een indicatief budget van 450 miljoen euro, waarvan:

 • 100 miljoen voor spoorinteroperabiliteit & European Rail Traffic Management Systems (ERTMS)
 • 200 miljoen voor veilige en beveiligde infrastructuur & innovatie en nieuwe technologieën
 • 150 miljoen voor Intelligent Transport Services for road (ITS), River Information Services (RIS) en multimodale logistieke platformen

 

Begunstigden

Alleen de voorstellen die door een van de volgende soorten aanvragers zijn ingediend, komen in aanmerking:• Een of meer lidstaten; en/of• Met instemming van de betrokken lidstaat (lidstaten), internationale organisaties,gemeenschappelijke ondernemingen of openbare of particuliere ondernemingen of instanties die in een EU-lidstaat zijn gevestigd.

Info & contact

Voor vragen, gelieve contact op te nemen met CEF-team van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken via cef@mow.vlaanderen.be 

Schrijf je in voor de Vlaamse Infodag over de 2018 CEF Transport call bij VLEVA op 6 juni.

Klik hier voor meer informatie

Work Programme

Call text

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility (CEF)

Inleiding

Connecting Europe Facility focust zich op de aanleg van nieuwe infrastructuur een het ontwikkelen van diensten in de sectoren energie, transport en telecommunicatie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma:

Transport

Doelstellingen

 • Wegwerken van knelpunten, het vergroten van de interoperabiliteit van de spoorwegen, het overbruggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende trajecten
 • Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn. Ze moeten inspelen op de verwachte verkeersstromen, en het ook mogelijk maken dat alle vervoersmodi koolstofarm worden
 • Optimaliseren van de integratie en de interconnectie van vervoersmodi, het afstemmen van vervoersdiensten en het verzekeren van de toegankelijkheid van de infrastructuur

Beoogde resultaten:

 • Nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en spoorlijnen, en een verbeterd netwerk van binnenwateren
 • Meer bevoorradingspunten voor alternatieve brandstof voor voertuigen
 • Minder slachtoffers op het wegennet
 • Meer multimodale logistieke platforms
 • Meer gemoderniseerde terminals voor overslag tussen weg- en spoorvervoer, en nieuwe of verbeterde verbindingen tussen havens
 • Meer binnenvaartwegen met River Information Services

Telecommunicatie

Doelstellingen:

 • Verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese economie, zoals kmo's
 • Verbeteren van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van plaatselijke, regionale en nationale breedbandnetwerken zodat het dagelijkse leven voor burgers, bedrijven en overheden eenvoudiger wordt

Operationele prioriteiten

 • Interoperabiliteit, connectiviteit, duurzame introductie, exploitatie en opwaardering van trans-Europese infrastructuren voor digitale diensten, en coördinatie op Europees niveau 
 • Extra particuliere en publieke investeringen

Energie

Doelstellingen:

 • Aanmoedigen van verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen
 • Verbeteren van de energievoorzieningszekerheid van de Unie 
 • Ontwikkelen van slimme energie- en kooldioxidenetwerken, en gebruiken van energie uit duurzame bronnen

Beoogde resultaten:

 • Interconnectie van netwerken
 • Verminderen van energie-isolement van lidstaten
 • Tariefconvergentie op de gas- en elektriciteitsmarkt
 • Spreiding van bevoorradingsbronnen, -leveranciers en -routes
 • Meer hernieuwbare energie
 • ...

Doelstellingen

Connecting Europe Facility steunt trans-Europese netwerken van gemeenschappelijk belang in de sectoren energie, transport en telecommunicatie. Het gaat over de ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur en diensten. Zo verbetert het vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. De Europese Commissie geeft voorrang aan ontbrekende schakels in de sector vervoer. De Europese subsidies versnellen de investeringen, en trekken ook extra publieke en private middelen aan.

Budget

Het Connecting Europe Facility programma is een omvangrijk programma met een budget van 33,2 miljard euro

 • Vervoer: 26 miljard euro
 • Telecommunicatie: 1 miljard euro
 • Energie: 6 miljard euro

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • Een of meer EU-lidstaten.

Met instemming van de betrokken lidstaten ook:

 • Internationale organisaties
 • Gezamenlijke ondernemingen
 • In de lidstaten gevestigde publieke of private ondernemingen of organen

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Connecting Europe Facility programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen buiten de EU en hun entiteiten mogen alleen deelnemen als ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te realiseren

Info & contact

Vlaams contactpunt:

Lees meer
Volg ons