U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: FuelEU Maritime

08 juli 2020 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging geopend over FuelEU Maritime, het wetgevend initiatief voor groene Europese maritieme ruimte.

Geef je mening over dit initiatief tot en met 10 september!

Jouw stem in Europa: FuelEU Maritime

In de Europese Green Deal-mededeling werd benadrukt dat de overgang naar een emissiearme en klimaatneutrale economie moet worden versneld, onder meer door de overgang naar duurzame mobiliteit.
Het "FuelEU Maritime - Green European Maritime Space"-initiatief, aangekondigd als een wetgevingsinitiatief in het kader van het werkprogramma van de Commissie voor 2020, zal een belangrijk onderdeel zijn van de opkomende "Strategie voor een duurzame en slimme mobiliteit". Het zal zich richten op het opvoeren van de productie, inzet en opname van duurzame alternatieve scheepsbrandstoffen. Het zal ook bijdragen aan de ambitie van de Europese Green Deal om de toegang van de meest vervuilende schepen tot EU-havens te reguleren en aangemeerde schepen te verplichten hun emissies drastisch te verminderen, onder meer door gebruik te maken van walstroom.

De Commissie houdt een openbare raadpleging om de standpunten van de burgers en belanghebbenden te verzamelen over het door het initiatief gesignaleerde probleem en de respectieve drijfveren, de toegevoegde waarde van interventie op EU-niveau en de voorlopige beleidsopties. De openbare raadpleging zal naar verwachting een breed publiek bereiken, waaronder de belangrijkste groepen van belanghebbenden uit de maritieme sector (reders, operators, havens, terminals, technologieleveranciers, fabrikanten, brandstofproducenten en leveranciers, vakbonden, milieu-NGO's, academici en onderzoeksinstituten) evenals burgers, consumenten en ladingbezitters.

U kunt hieraan bijdragen door de online vragenlijst in te vullen. Als u de online vragenlijst niet kunt gebruiken, neem dan contact met MOVE-D1-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons