U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval

14 december 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de derde triloog op 12 december zijn het Europees Parlement en de Raad tot een akkoord gekomen over de richtlijn voor havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval (PRF-richtlijn). 

Deze richtlijn wil ervoor zorgen dat het niet meer financieel aantrekkelijk wordt voor schepen om hun afval in zee te dumpen, wat moet bijdragen aan schone oceanen
 

Akkoord over havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval

Akkoord havenontvangstvoorzieningen

De onderhandelaars kwamen overeen over enkele openstaande kwesties van de PRF-richtlijn, zoals:

  • De indirecte vergoeding die schepen aan havens moeten betalen voor het gebruik van de havenontvangstvoorzieningen.
  • De voorziening van controleprocedures voor kleine schepen door lidstaten.
  • De promotie van de afgifte van passief opgevist afval door de lidstaten. Dit betekent het afval dat is verzameld tijdens visserijactiviteiten.
  • Het systeem van financiële compensaties voor “groene schepen”.

Volgende stappen

De tekst van het akkoord zal in de loop van de volgende weken openbaar gemaakt worden. 

Nu er een interinstitutioneel akkoord is bereikt, moeten zowel de Raad en het Parlement nu hun goedkeuring hierover geven. Eerst moet hierover beslist worden binnen COREPER, de vergadering van de ambassadeurs van de Europese lidstaten. Dan moet het Europees Parlement hierover stemmen, eerst binnen de TRAN commissie en vervolgens in de plenaire vergadering. Ten slotte kan de tekst aangenomen worden tijdens de volgende Raadszitting zonder debat.
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons