U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Blue Labs

Deadline

Code

EMFF-01-2018

Inleiding

Deze actie is gericht op het bevorderen van innovatieve "laboratoria" (of Blue Labs) om nieuwe en economisch haalbare oplossingen te testen voor bepaalde maritieme en mariene uitdagingen en kansen. De focus van deze actie is om jonge wetenschappers te ondersteunen, ondersteund door ervaren onderzoekers, industrie en lokale belanghebbenden, om samen te werken en innovatieve technologieën, producten en diensten te ontwikkelen ter ondersteuning van een duurzame blauwe economie, met behoud van mariene hulpbronnen en ecosystemen.

Doelstellingen

Voor dit onderwerp willen we projecten financieren die innovatieve oplossingen ontwikkelen met betrekking tot een van de volgende thema's. Aanvragers moeten slechts één van de volgende specifieke thema's per voorstel selecteren:

1. Blauwe biosanering: het exploiteren van metabolieten, biomoleculen, enzymen en genen van micro-organismen die leven in extreme mariene omgevingen om nieuwe technologieën, producten of diensten te ontwikkelen die problemen zoals vervuiling, verwijdering van gevaarlijke materialen, enz. kunnen oplossen;

2. Niet-geëxplodeerde munitie op zee: ontwikkeling van innovatieve oplossingen en hulpmiddelen (algoritme, kunstmatige-intelligentiesystemen, methoden en normen) om verschillende soorten niet-geëxplodeerde munitie te identificeren en te herkennen, om hun achteruitgang te detecteren (bijv. corrosie, vrijgave van gifstoffen, beweging) en hun impact op het milieu, om deze te ontwapenen, veilig te verwijderen en slopen uit zee, inclusief het detecteren en neutraliseren van chemische agentia.

3. Innovatief jachthaven- en pleziervaartuigontwerp: ontwikkeling van technologische oplossingen / producten en diensten voor jachthavens om zich aan te passen aan veranderende vraag van klanten (bijv. toegang tot jachthavens en boten voor een vergrijzende bevolking; ICT-gerichte eisen van jongeren) en / of milieuproblemen aan te pakken (bijv. veilige ontmanteling en recycling van pleziervaartuigen);

4. Mariene biomassa en blauw-bio-economie: b.v. ontwikkeling van nieuwe technologische oplossingen / producten en benaderingen om waarde toe te voegen aan anderszins kostbare zeewaardige biomassa, met inbegrip van kwallen, algen, schelpdieren en vissen (ook visproducten voor niet-directe menselijke consumptie);

5. Ecovriendelijke aquacultuur: b.v. vestiging van nieuwe markten, productondersteuning en aanpassing van bestaande productie aan de meest milieuvriendelijke en duurzame praktijken zoals multispecies, productie van meerdere producten (bijvoorbeeld geïntegreerde MultiTrophic Aquaculture en aquaponics).

Begunstigden

Ten behoeve van deze oproep is een "Blue Lab" het collectieve streven om een nieuw idee te ontwikkelen en toe te passen in het maritieme domein en / of de mariene omgeving. Het biedt de organisatorische ruimte voor samenwerkend en multidisciplinair werk. Een Blue Lab zal zijn:

- Resultaatgericht: resulterend in een tastbare prestatie, zoals een vooraf verhandelbare service, product of prototype;

- Multidisciplinair: ontwikkeld door het betrekken van bedrijven, onderzoekers, jonge wetenschappers (bijvoorbeeld postdoctorale studenten, recente post-graduates, andere studenten) en, indien relevant, andere entiteiten zoals lokale autoriteiten, NGO's enz .; en verschillende disciplines samenbrengen in een gemeenschappelijke projectidee-ontwikkeling.

- Stakeholder driven: ontworpen en geïmplementeerd in samenwerking met ten minste één private partner en in overleg met een groep relevante partners (bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen, bedrijven en lokale autoriteiten).

Info & contact

Europese contactpersoon: EASME-EMFF-calls@ec.europa.eu

Vlaamse contactpersoon:

Beheersautoriteit EFMZV
Guy Vanhecke
guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be
Departement Landbouw en Visserij
T 059 43 19 20

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de Europese Commissie.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij (EFMZV)

Inleiding

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Doelstellingen

1. Duurzame, bronnenefficiënte innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde visserij

 • Reductie van impact op marien milieu inclusief teruggooi
 • Bescherming en herstel van aquatische biodiversiteit en ecosystemen
 • Balans tussen visserijcapaciteit en beschikbare visserijmogelijkheden
 • Stimuleren van concurrentievermogen en levensvatbaarheid van visserijbedrijven en verbetering van arbeidsomstandigheden en veiligheid
 • Versterken van technologische ontwikkeling en innovatie inclusief energie-efficiëntie en kennisoverdracht

2. Duurzame hulpbronnenefficiënte, innovatieve, competitieve en kennisgebaseerde aquacultuur

 • Stimuleren van technologische ontwikkeling, innovatie en kennistransfer
 • Bevorderen van competitiviteit en levensvatbaarheid van aquacultuurbedrijven inclusief verbetering van veiligheid en werkomstandigheden
 • Beschermen en herstellen van aquatische biodiversiteit en bevorderen van ecosystemen en bronnenefficiënte aquacultuur
 • Bevorderen van aquacultuur met hoog niveau van milieubescherming, dierenwelzijn, gezondheid, volksgezondheid en veiligheid
 • Ontwikkelen van professionele training en vaardigheden

3. Betere implementatie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid

 • Betere wetenschappelijke informatie en gegevensverzameling inclusief het beheer ervan
 • Ondersteuning van controle, inspectie en handhaving, en stimuleren van institutionele capaciteit en administratieve efficiëntie

4. Stimuleren van afzet en verwerking

 • Verbeterde marktorganisatie voor visserij en aquacultuurproducten
 • Aanmoediging van investeringen in afzet- en verwerkingssectoren

5. Toepassing Geïntegreerd Maritiem Beleid

 • Ondersteuning bij de implementatie van de kaderrichtlijn mariene strategie, Natura 2000 en biodiversiteit.

Horizontale doelstellingen:

 • Gelijke kansen en antidiscriminatie: gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
 • Duurzame ontwikkeling (milieubeschermingsmaatregelen, bronnenefficiëntie, aanpak klimaatverandering, rampenbeheer en risicopreventie)

Budget

Dit fonds is een klein fonds en bedraagt ongeveer 56 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)?

 • Alle juridische entiteiten.

Info & contact

Beheersautoriteit EFMZV
Guy Vanhecke
guy.vanhecke@lv.vlaanderen.be
Departement Landbouw en Visserij
T 059 43 19 20

Meer lezen
lv.vlaanderen.be/nl/visserij/subsidies-visserij
ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm

Lees meer
Volg ons