U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Eu nieuws >

Wat brengt de nieuwe wetgeving hernieuwbare energie?

01 december 2016 - door Kelly Digneffe

Op 30 november publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een nieuwe richtlijn hernieuwbare energie na 2020.  Het bevat een bindend streefcijfer van 27% hernieuwbare energiebronnen op EU-niveau tegen 2030. Het Commissievoorstel is gericht op: (1) het creëren van een gunstig kader voor de verdere uitrol van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitssector; (2) het integreren van hernieuwbare energiebronnen in de verwarmings- en koelingssector; (3) het koolstofvrij maken en diversifiëren van de transportsector; (4) het zorgen voor empowerment en informeren van de consument; (5) het versterken van de EU-duurzaamheidscriteria voor bio-energie en (6) het bereiken van de 2030-doelstelling op een kosteneffectieve manier.
 

Wat brengt de nieuwe wetgeving hernieuwbare energie?

Het voorstel voor een nieuwe richtlijn hernieuwbare energie maakt deel uit van het winterpakket energie.  Enkele belangrijke punten uit het voorstel.

27% hernieuwbare energiebronnen tegen 2030

 • Het voorstel van de Commissie stelt een nieuw kader voor de bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen door het instellen van een bindende 27% EU-doelstelling voor het totale aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto eindverbruik van energie in 2030. 
 • Collectieve inspanningen van de lidstaten zijn nodig om deze doelstelling te bereiken op een kostenefficiënte wijze. Lidstaten krijgen hierbij geen bindende nationale doelstelling.

Verwarming en koeling

Het voorstel voor nieuwe richtlijn hernieuwbare energie omarmt de sector verwarming en koeling, namelijk:

 • Ze biedt opties om het aandeel hernieuwbare energie in verwarming en koeling te verhogen. Streefcijfer is een verhoging van het aandeel van hernieuwbare energie met 1 procentpunt per jaar in het totale aanbod tot 2030.
 • Tevens opent ze toegangsrechten naar lokale wijkverwarming en koelingssystemen voor producenten van hernieuwbare energie.

Duurzaamheidscriteria voor bio-energie

 • Het voorstel voor nieuwe richtlijn hernieuwbare energie versterkt de bestaande EU-criteria voor duurzame bio-energie en breidt ze uit om tevens biomassa en biogas voor warmte en elektriciteit te dekken.
 • In artikel 26 van het voorstel geeft de Commissie een set van duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen en vloeibare en vaste brandstoffen uit biomassa.

Wat met transport?

 • De Commissies stelt voor om Europese brandstofleveranciers te verplichten een steeds groter aandeel van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen, waaronder geavanceerde biobrandstoffen, hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong (bv. waterstof), afval gebaseerde brandstoffen en hernieuwbare elektriciteit te leveren. Het verplichte aandeel verhoogt van 1,5% in 2021 (in termen van energie) tot 6,8% in 2030, met inbegrip van ten minste 3,6% van geavanceerde biobrandstoffen.
 • Het aandeel eerste generatie biobrandstoffen (uit voedingsgewassen) gaat geleidelijk naar beneden van maximaal 7% in 2021 naar maximaal 3,8% in 2030.

Financiële steun

Het voorstel bevat ook regels over financiële steun aan elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, eigen-verbruik van hernieuwbare elektriciteit en het gebruik van hernieuwbare energie voor verwarming en koeling en vervoer, regionale samenwerking tussen de lidstaten en met derde landen. 

Volgende stappen

 • Het voorstel volgt de gewone wetgevingsprocedure.
 • Het gaat naar het Europees Parlement en de Raad om te bespreken.
 • De Commissie bespreekt het Winter energiepakket met de lidstaten tijdens de vergadering van de Raad Energie op 5 december 2016. Bespreking in het Europees Parlement vindt plaats op 13 december 2016.

Meer lezen

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. EC-voorstel voor herziening van de richtlijn (EU) 2018/2001) wordt verwacht in juni 2021.

Lees meer

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons