U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Eu nieuws >

Kilometerheffing weer op agenda Raad

18 september 2019 - door Simon De Wachter

Het Finse voorzitterschap pikte de draad weer op van de onderhandelingen over de Eurovignetrichtlijn binnen de Raad. De Finnen stellen voor om: 

  • Wegbeprijzing voor zware voertuigen op basis van tijd (zoals vignetten) te verbieden.
  • Minibussen en lichte voertuigen niet in de richtlijn te betrekken.
  • Tolheffing voor zware voertuigen niet toe te laten wanneer dat technisch niet haalbaar is, of negatieve gevolgen op gezondheid of verkeersveiligheid heeft.

Een update over het dossier 'kilometerheffing'.

Kilometerheffing weer op agenda Raad

Finse compromistekst

Het Finse voorzitterschap heeft aan de andere lidstaten een eerste compromistekst voorgelegd over de herziening van de Eurovignetrichtlijn. Finland toont zich daarin voorstander van meer flexibiliteit.

In de tekst staat nog steeds dat lidstaten geen wegbeprijzing op basis van tijd (zoals vignetten) voor zware voertuigen mogen invoeren nadat de nieuwe richtlijn in werking treedt. Wanneer die wegbeprijzing wel al bestond, mag deze nog behouden blijven tot 10 jaar na de invoering. 

De Finnen willen lichte voertuigen en minibussen buiten het bereik van deze richtlijn houden. Daarin verschilt het sterk van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie.

Tot slot stelt de tekst dat lidstaten geen kilometerheffing mogen invoeren op zware voertuigen wanneer dat technisch niet haalbaar is. Of, wanneer dat negatieve gevolgen op gezondheid of verkeersveiligheid heeft.

Kilometerheffing

Hoe staat het nu met de herziening van Richtlijn 1999/62/EC over kilometerheffing, beter bekend als de Eurovignetrichtlijn? 

De Europese Commissie lanceerde zijn voorstel in het kader van het eerste mobiliteitspakket van mei 2017. Daarin stelde het onder andere voor om personenwagens, bestelwagens en bussen in de richtlijn op te nemen. En, om over te stappen van op tijd gebaseerde vignetten naar op afstand gebaseerde heffingen. 

Op 25 oktober 2018 nam het Europees Parlement daarover al een standpunt in. Het Parlement toonde zich ook voorstander van de verplichte overschakeling van vignetten naar tolsystemen. Ze vindt dat alle maatregelen uit de tekst ook moeten gelden voor personenwagens. Met uitzondering van het einde van het vignettensysteem.

Momenteel bespreken de lidstaten het dossier van kilometerheffing binnen de Raad. Pas wanneer zij hun gezamenlijk positie bepaald hebben, kunnen de interinstitutionele onderhandelingen of trilogen tussen het Europees Parlement en de Raad starten.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De Europese transportministers zijn er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over de Eurovignetrichtlijn. De Europese Commissie zal haar voorstel waarschijnlijk intrekken en een nieuw lanceren in het kader van de European Green Deal. 

Lees meer
Volg ons