U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > transport > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

06 maart 2020 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie voert een evaluatie uit van de richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (2014/94 / EU).

Regionale en lokale autoriteiten worden uitgenodigd om hun inbreng te leveren tegen 26 maart 2020 via deze openbare raadpleging.

Jouw stem in Europa: uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

De richtlijn verplicht de lidstaten om nationale beleidskaders voor de lange termijn op te zetten voor de ontwikkeling van de markt voor alternatieve brandstoffen en de planning van de uitrol van relevante infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Het bevat ook eisen voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen langs het kernnetwerk van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) en de stedelijke knooppunten - met verschillende mijlpalen voor 2020, 2025 en 2030 voor verschillende alternatieve brandstoffen. De richtlijn stelt gemeenschappelijke technische specificaties vast voor oplaad- en tankstations die gericht zijn op interoperabiliteit en adequate consumenteninformatie. Het omvat elektriciteit (inclusief walstroom voor schepen), waterstof en aardgas (CNG voor lichte wegen en LNG voor zware wegen, zee- en binnenvaarttransport).

De Commissie heeft een team gecontracteerd onder leiding van consultants Ricardo (inclusief onderzoek naar vervoer en milieubeleid (TEPR) en E3-Modeling (E3M)) om een ​​ondersteunende studie uit te voeren voor de Europese Commissie voor de evaluatie van de richtlijn.

Het doel van de studie is om een ​​alomvattende evaluatie van de richtlijn te geven en bewijs te verzamelen en te analyseren om te beoordelen of de doelstellingen op een effectieve en efficiënte manier zijn bereikt. Bovendien is de studie bedoeld om te bepalen of de doelstellingen en prioriteiten relevant blijven voor nieuwe behoeften en consistent zijn met ander EU-beleid en prioriteiten. Het beoogt een algehele beoordeling te geven van hoe succesvol de richtlijn haar doelstellingen heeft bereikt en zal de vooruitgang onderzoeken die op de relevante beleidsterreinen is geboekt.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons