U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > transport > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: stedelijke mobiliteit in de EU

13 september 2019 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie wil jouw mening horen over stedelijke mobiliteit in de EU. Geef jouw feedback op de openbare raadpleging tot en met 4 december.

De verbetering van stedelijke mobiliteit en de vermindering van congestie, ongevallen en vervuiling is een gemeenschappelijke uitdaging voor alle grote steden. Al tientallen jaren stimuleert de Europese Commissie de ontwikkeling en toepassing van duurzame stedelijke mobiliteitsplanning en innovatieve oplossingen via haar beleid en financieringsprogramma's. In 2013 bevatte het Urban Mobility Package voorstellen voor relevante maatregelen op lokaal, lidstaat- en EU-niveau. Vijf jaar later zal de Commissie een evaluatie uitvoeren.

Jouw stem in Europa: stedelijke mobiliteit in de EU

Het Urban Mobility Package stelde voor om de EU-steun op dit domein te versterken door het delen van ervaringen aan te moedigen en beste praktijken te presenteren, door gerichte financiële steun via de Europese fondsen en door financiële steun voor onderzoek en innovatie.

Er zijn belangrijke ontwikkelingen geweest met impact op stedelijke mobiliteit, zoals het groeiende belang van steden, verstorende veranderingen in transport en mobiliteit van zowel technologische als maatschappelijke aard, evenals de uitdagingen met betrekking tot toenemende mobiliteit (congestie), gezondheid (luchtvervuiling) en klimaat (emissies).

Daarom moet worden onderzocht of dit kader geschikt is voor het beoogde doel en de beoogde resultaten oplevert. In het kader van de evaluatie zal de Commissie verschillende raadplegingsactiviteiten uitvoeren om informatie en feedback van de relevante belanghebbenden en een breder publiek te verzamelen met betrekking tot de effecten van het Urban Mobility Package.

Deze raadpleging richt zich vooral op steden en hun netwerken, belanghebbenden die actief zijn op het gebied van stedelijke mobiliteit en verkeersveiligheid, nationale en lokale overheden, burgers die in steden wonen en het Comité van de Regio's.

Geef jouw input voor 4 december.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons