U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Eu nieuws >

Europarlementsleden stemmen voor cabotage, maar tegen detachering en rij- en rusttijden

15 januari 2019 - door Simon De Wachter

Tijdens de vergadering van de TRAN commissie van het Europees Parlement op 10 januari hebben de Europarlementsleden gestemd over de sociale en marktaspecten van het eerste mobiliteitspakket. Ze keurden het ontwerpverslag over cabotage goed, maar stemden tegen die over detachering van chauffeurs, rij- en rusttijden en tachografen.
 

Europarlementsleden stemmen voor cabotage, maar tegen detachering en rij- en rusttijden

Enkel ontwerpverslag over cabotage goedgekeurd

De spanning was te snijden in aanloop van deze stemming. De sociale en marktaspecten van het eerste mobiliteitspakket staan al lange tijd onder hevige discussie. Deze dossiers hebben in het Europees Parlement een hobbelig parcours afgelegd, nadat ze op 4 juli 2018 waren verworpen in de plenaire vergadering.

Het resultaat van de stemming was dat enkel het ontwerpverslag van Ismael Ertug over cabotage goedgekeurd werd. Het standpunt van de MEPs is als volgt:

  • Transportbedrijven hebben het recht om leveringen te doen in een andere EU-lidstaat binnen drie dagen na de eerste grensoverschrijdende levering.
  • Om systematische cabotage tegen te gaan, krijgen vrachtwagens een verbod van 2,5 dagen om cabotageopdrachten te ondernemen na de terugkeer naar hun thuisland.
  • Voertuigen moeten minstens een keer om de vier weken laden of lossen in de lidstaat waar ze zijn ingeschreven.
  • De nieuwe regelgeving moet ook de problematiek van brievenbusmaatschappijen en het overmatig gebruik van bestelwagens aanpakken.
  • Digitalisering moet meer ingezet worden om de regels te laten naleven.

Lees hier het persbericht van het Europees Parlement

Onzekere toekomst

Het is nog niet duidelijk wat de volgende stappen zijn in de procedure voor deze dossiers. De coördinatoren binnen de TRAN commissie zitten op 21 januari samen om de strategie te bespreken. Sommige MEPs zouden de werkzaamheden rond deze dossiers liever stopzetten, terwijl anderen nog een akkoord willen bereiken.

Het is mogelijk dat de sociale en marktaspecten van het eerste mobiliteitspakket toch op de agenda van de plenaire vergadering in februari komen, en dat trilogen met de Raad van start kunnen gaan in het geval dat de teksten goedgekeurd worden in de plenaire vergadering.

Stemming over andere dossiers

Tijdens de vergadering van de TRAN commissie op 10 januari kwamen ook andere dossiers aan bod. De Europarlementsleden keurden onder meer ontwerpverslagen goed met betrekking tot de impact van de Brexit op de transportsector, het beheer van de verkeersveiligheid van de weginfrastructuur, de opleiding van zeevarenden en de realisatie van het TEN-T netwerk.

Ook het verslag over het maritiem éénloketsysteem van Deirdre Clune werd goedgekeurd. Trilogen met het Roemeense voorzitterschap in de Raad kunnen nu van start gaan.
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons