U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > transport > eu nieuws >

Energieministers lopen warm voor waterstofinitiatief

18 september 2018 - door Ina De Vlieger

Het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie heeft op de informele bijeenkomst (18 september) een waterstofinitiatief voorgesteld. 25 landen hebben dit goedgekeurd en ondertekend, waaronder de Benelux-landen. Hiermee verbinden zij zich ertoe het onderzoek naar en de investeringen in de productie en het gebruik van waterstof als toekomstgerichte technologie voort te zetten.

Verder hebben de energieministers zich toegespitst op de succesvolle integratie van hernieuwbare energie in het energiesysteem en de resterende kwesties van het pakket schone energie, vooral de interne energiemarkt.

Energieministers lopen warm voor waterstofinitiatief

Waterstof als energiebron/energieopslag

De voorzitter van deze Raad, Elisabeth Köstinger, ziet groene waterstof (geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen) niet alleen als een mogelijke technologie voor de opslag van energie, maar ook als voertuigbrandstof die kan bijdragen tot een vermindering van gebruik van fossiele energiebronnen in mobiliteit.

Volgens EU-commissaris voor Klimaatactie en Energie, Miguel Arias Cañete, kan groene waterstof bijdragen tot het koolstofarm maken van de Europese economie. Bijgevolg kan het bijdragen tot het halen van de Europese 2030-doelstellingen voor klimaat en energie.

Debat over de capaciteitsmarkten in de elektriciteitssector

De standpunten van de lidstaten over capaciteitsmarkten in de elektriciteitssector.  lopen sterk uiteen en het Oostenrijkse voorzitterschap hoopt compromissen voor te leggen die enerzijds een veilig juridisch kader bieden en anderzijds het best mogelijke evenwicht tussen voorzieningszekerheid en klimaatbescherming.

Voltooiing pakket schone energie tegen eind 2018

Vier van de acht wetgevende voorstellen van het pakket schone energie zijn voor de zomer 2018 afgerond: energie-efficiëntie, energieprestaties van gebouwen, hernieuwbare energie en energie-governance.

Het Oostenrijks voorzitterschap wil de overige 4 wetgevende initiatieven rond de opzet van de elektriciteitsmarkt en betrouwbare energievoorziening tegen eind 2018 klaar hebben. Dit lijkt nog steeds haalbaar na deze formele Raad energie.

Bron en meer lezen

Persbericht Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie , 15 september 2018: Informal meeting of energy ministers dedicated to hydrogen and energy storage solutions

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. EC-voorstel voor herziening van de richtlijn (EU) 2018/2001) wordt verwacht in juni 2021.

Lees meer

Nieuwe opzet Europese elektriciteitsmarkt

14 juni 2019: Elektriciteitsverordening en -richtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer
Volg ons