U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > transport > eu nieuws >

Akkoord over Connecting Europe Facility

12 maart 2021 - door Simon De Wachter

De Raad en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over het Connecting Europe Facility (CEF)-programma voor de periode 2021-2027. Dat programma investeert in infrastructuurprojecten in het gebied van:

  • transport
  • energie
  • digitalisering
Akkoord over Connecting Europe Facility

Connecting Europe Facility 2.0

Het heeft even op zich laten wachten, maar de interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) tussen de Raad en het Europees Parlement hebben een informele overeenkomst over het CEF-programma opgeleverd. Het nieuwe programma zal 33,71 miljard euro investeren in drie sectoren:

  • transport: 25,81 miljard euro, waarvan 11,29 miljard voor cohesielanden
  • energie: 5,84 miljard euro
  • digitalisering: 2,06 miljard euro

Op het gebied van transport zal CEF 2.0 investeren in weg-, spoorweg-, binnenvaart- en zeevaart­infrastructuur en veilige mobiliteit. De prioriteit ligt op de ontwikkeling van de trans-Europese vervoers­netwerken (TEN-T), met de nadruk op missing links en grens­overschrijdende projecten met een EU-meerwaarde. 1,56 miljard euro van het budget is voorbehouden voor de financiering van grote spoorweg­projecten tussen cohesie­landen. 1,69 miljard euro wordt uitgetrokken om de infrastructuur beter aan te passen aan militaire mobiliteit.

In de energie­sector moet het programma bijdragen tot verdere integratie van de Europese energie­markt, betere sector- en grens­overschrijdende inter­operabiliteit van energie­netwerken, decarbonisatie en voorzienings­zekerheid. Er komt ook financiering voor grens­overschrijdende projecten rond hernieuwbare energie. In de gunnings­criteria wordt rekening gehouden met de samenhang met Europese en nationale energie- en klimaat­plannen en met energie-efficiëntie.

Wat digitalisering betreft, is het toepassings­gebied van het programma uitgebreid met het oog op universele toegang tot betrouwbare en betaalbare netwerken met een hoge capaciteit. Om in aanmerking te komen voor CEF 2.0-steun zal een project moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de digitale interne markt en de connectiviteits­doelstellingen van de EU. De prioriteit zal gaan naar projecten die extra connectiviteit genereren, onder meer voor huishoudens.

CEF 2.0 benadrukt synergieën tussen de vervoers-, de energie- en de digitale sector. Voorbeelden hiervan zijn sectoroverschrijdende projecten op gebieden als geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit en alternatieve brandstoffen. Daarnaast zal ook main­streaming van klimaat­maatregelen een belangrijke rol spelen in het nieuwe programma.

Volgende stappen

Het voorlopig akkoord over CEF 2.0 zal nu voorgelegd worden aan de Raad en het Europees Parlement ter goedkeuring. Dat zou de lancering van de eerste oproepen voor de zomer mogelijk maken.

Persbericht Raad

Persbericht Europese Commissie

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons