U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Calls >

H2020 - CSA for Lighthouse Initiative Mobility.E

Deadline

Code

(ECSEL-2018-4-CSA-MobilityE)

Doelstellingen

In december 2016 heeft de raad van bestuur van ECSEL JU met het Lighthouse Initiative MOBILITY.E een belangrijke inspanning op het gebied van autonoom rijden aangenomen. Het ging gepaard met een eerste project Autodrive en met de oprichting van een LIASE (Lighthouse Initiative Advisory Service). De huidige oproep is voor een Coördination and Support Action om het Lighthouse Initiative te ondersteunen bij het opzetten van de Lighthouse en de coördinatie ervan met andere nationale activiteiten in het veld.

Voorstellen moeten gericht zijn op het coördineren van de relevante stakeholders, projectconsortia en beleidsmakers, in volledige samenwerking met LIASE, en daarbij alle volgende zaken aanpakken:

- Opzetten van een communicatieplatform voor alle belanghebbenden; - Promoten van de doelstellingen van het Lighthouse Initiative; - Vergemakkelijken van verbindingen tussen de stakeholders; - Helpen bij de vorming van het Lighthouse Initiative tijdens en na H2020; - Organiseren van outreach-evenementen; - Vergemakkelijken van de dialoog tussen alle stakeholders; - Helpen bij het netwerken van respectieve nationale en internationale activiteiten in het veld. Er wordt verwacht dat een dergelijke activiteit wordt aangestuurd door een consortium geleid door organisaties die actief zijn in het veld en ervaring hebben met coördinatie- en ondersteuningsactiviteiten in de context van ECS (elektronische componenten en systemen).

Budget

€ 500,000

Begunstigden

Ten minste drie juridische entiteiten. Elk van de drie moet in een andere lidstaat of geassocieerd land zijn gevestigd. Alle drie de juridische entiteiten moeten onafhankelijk van elkaar zijn. Voor Vlaanderen: De deelnemer moet een in het Vlaams Gewest gevestigde onderneming zijn met een duurzame economische activiteit in Vlaanderen, gebaseerd op een solide bedrijfsmodel. Vlaamse Strategische Onderzoekscentra (SOC) kunnen onafhankelijke legitieme deelnemers zijn. Onderzoekscentra en universiteiten kunnen alleen legitieme deelnemers zijn aan projecten die voldoen aan de Vlaamse O & O-subsidievoorwaarden

Info & contact

DEPREZ Francis +32 (0) 2 432 4301 francis.deprez@vlaio.be

See the ECSEL JU Work Plan 2018.

ECSEL JU website: https://www.ecsel.eu/calls/calls-2018

Participant Portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons