U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Calls >

H2020 – Stimulating European research and development for the implementation of future road transport technologies (GV-11-2016)

Deadline

Doelstellingen

Specific Challenge:

The objective of this topic is to define and promote research priorities for sustainable road transport in Europe. It calls for a Coordination and Support Action to assist ERTRAC, the European Technology Platform for road transport, the European Green Vehicle Initiative PPP, the European Commission and Member States in defining the research needs for their strategies and programmes in order to achieve the objectives of the Energy Union and other European policies and further on the vision of the White Paper 2011 for a competitive and resource-efficient future transport system.

Scope:

Proposals should consider a comprehensive approach ranging from components to system integration and including enabling technologies and other transport modes, where relevant. They should address all the following aspects:

― Updating of research agendas and roadmaps as developed by the European Technology Platform ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Council) and the European Green Vehicle Initiative (EGVI).

― Monitoring of road transport research projects and their impacts from relevant European programmes (Horizon2020, ENT, JU, etc.) and organisation of workshops to present and discuss results, trends, exchange experience and foster innovation aspects.

― Definition of multi-annual and more precise annual implementation plans as input for the programmes of the EU and Member States.

― Identification of actions to support education, training, standardisation and business models.

― Identification of barriers for the deployment of research results and improvement of framework conditions.

― Fostering of the links between ERTRAC and the national technology platforms for road transport existing at national level in Europe.

― Organisation of dissemination activities for ERTRAC and EGVI. These activities should also target emerging economies within Asia and Latin America.

― Facilitating exchange between cities in Europa, Asia and Latin America, initiate pilot actions and develop pre-feasibility studies for cities in emerging economies, and twin EU and international projects on urban electric mobility.

― Track global progress on urban electric mobility and support UN activities, such as the Urban Electric Mobility Initiative (UEMI).

The implementation requires close collaboration with the leading stakeholders in transport RTD in Europe. This includes Original Equipment Manufacturers, supply industry, research and engineering organisations, as well as other multipliers such as ETPs dealing with transport research and innovation, EGVI, the ENT, the EU, and Member States. In line with the strategy for EU international cooperation in research and innovation[[COM(2012)497]], international cooperation is encouraged with key emerging countries, in particular China and Brazil.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 2 to 3.5 million each would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Expected Impact:

This action will bring together the leading European stakeholders in road transport research to monitor projects, develop roadmaps, and support their implementation. It will contribute to a further harmonisation of research and innovation, and therefore contribute to the European Research Area, in particular also in the view of innovation, as well as to the European strategies for a future transport system. The action will also accelerate time to market of new mobility solutions. In addition, this initiative will contribute to climate action and sustainable development objectives.

Delegation Exception Footnote:

This activity directly aimed at supporting the development and implementation of evidence base for R&I policies and supporting various groups of stakeholders is excluded from the delegation to the Innovation and Networks Executive Agency (INEA) and will be implemented by the Commission services.

Budget

3,5 miljoen euro (indicatief)

Begunstigden

Coordination & support action (CSA): At least one legal entity established in an EU Member State or Horizon 2020 associated country.

Meer infozie de de General Annexes bij het Horizon 2020 werkprogramma 2016-2017.

Info & contact

Nico Deblauwe

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

02 432 43 00

ndb@iwt.be

*****

Link naar het H2020 participant portal ...

Link naar het Smart, green and integrated transport werkprogramma 2016-2017 ...

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons