U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Calls >

H2020 – Optimisation of heavy duty vehicles for alternative fuels use (GV-01-2017)

Deadline

Doelstellingen

Specific Challenge:

The EU has a strong dependence on diesel, particularly for operating heavy duty vehicles (HDV). The use of alternative fuels in internal combustion engines could reduce this dependence in the short and medium term as well as achieve a significant level of GHG and pollutants emission reduction. Several gaseous and liquid alternatives could be appropriate fuels for trucks running over short, medium and long distances. The specific challenge is to optimise and develop new powertrains (engine / exhaust after treatment systems) for heavy duty vehicles running on alternative fuels with the perspective of achieving higher efficiency and lower pollutant emissions compliant with Euro VI standards and meeting CO2 emission targets under discussion.

Scope:

Proposals should focus on one or several of the following fuel options:

― Bio-methane mixed into liquefied natural gas: LNG is an attractive option to mitigate the high dependence of HDV on diesel. However, to achieve a significant level of GHG emission reduction, it is essential to shift from natural gas to bio-methane. Proposals should consider the results of the LNG Blue Corridors projects and other projects funded by the EU under the European Green Vehicles Initiative.

― Biofuels ED95 and B30: the use of E95 (95 % ethanol and 5% ignition improver) and B30 (30% Biodiesel and 70% of diesel) for HDV could reduce the EU dependence on diesel. E95 has been already been demonstrated in urban fleets but could be an appropriate fuel for trucks running over short and medium distances. Proposals should contribute to the transition from the 1st to the 2nd generation of such biofuels.

Proposals should focus on the following specific objectives:

― Optimise and develop new powertrains (engine/after treatment systems) for the use of alternative fuels in HDV.

― Evaluate energy efficiency, costs, performance, environmental benefits and durability of HDV running on alternative fuels.

Proposals should include prototype validation of the new vehicles. A small demonstration should be carried out to assess the energy efficiency and the environmental and economic benefits of the trucks running in real conditions.

Proposals should provide recommendations for the development of relevant standards, in particular for fuel quality requirements and for the type-approval of the heavy duty vehicles.

When biofuels are considered by proposals, they should be included in the assessment of sustainability and demonstrate compliance with sustainability criteria as specified in the article 17 of the Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources.

The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 5 and 10 million each would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Expected Impact:

Actions will contribute to climate action and sustainable development objectives by the following achievements:

― Oil substitution through the use of alternative fuels.

― Reduction of GHG and pollutant emissions from transport using sustainable renewable fuels in heavy duty vehicles. In particular, polluting emissions below Euro VI with a Conformity Factor of 1.2 in real driving will be demonstrated.

― Market development for heavy duty vehicles running with sustainable renewable fuels.

The demonstration part of actions will help to improve the knowledge and general awareness of the alternative fuel as appropriate for short, medium or long distance road transport. Actions will also serve to remove the existing barriers for heavy duty vehicles running on renewable fuel.

Budget

133 miljoen euro

Begunstigden

Innovation action (IA): At least three legal entities. Each of the three must be established in a different EU Member State or Horizon 2020 associated country. All three legal entities must be independent of each other.

Meer infozie de de General Annexes bij het Horizon 2020 werkprogramma 2016-2017.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons