U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Calls >

Fuel Cells and Hydrogen: FCH2 JU Call 2016

Deadline

Doelstellingen

ObjectiveTo speed up the development of fuel cells and hydrogen technologies in Europe in order to enable their commercial deployment between 2010 and 2020.

Key deliverableNew generation of materials, prototypes and demonstrators for testing, validating and preparing for market entry, in the fields of transport (cars, busses and refuelling infrastructure) stationary (back-up power, power generation), hydrogen production and distribution as well as portable applications.

Topics 2016

 • FCH-01-1-2016: Manufacturing technologies for PEMFC stack components and stacks
 • FCH-01-10-2016: Validation of fuel cell urban trucks and related infrastructure

 • FCH-01-2-2016: Standardisation of components for cost-efficient fuel cell systems for automotive applications 
 • FCH-01-3-2016: PEMFC system manufacturing technologies and quality assurance 
 • FCH-01-4-2016: Development of industrialization-ready PEMFC systems and system components 
 • FCH-01-5-2016: Develop new complementary technologies for achieving competitive solutions for marine applications 
 • FCH-01-6-2016: Develop new complementary technologies for achieving competitive solutions for rail applications 
 • FCH-01-7-2016: Improvement of compressed storage systems and related manufacturing processes in the perspective of automotive mass production
 • FCH-01-8-2016: Development of innovative hydrogen compressor technology for small scale decentralized applications for hydrogen refuelling or storage 
 • FCH-01-9-2016: Large scale validation of fuel cell bus fleets 
 • FCH-02-1-2016: Establish testing protocols for electrolysers performing electricity grid services 
 • FCH-02-10-2016: Demonstration of fuel cell-based energy storage solutions for isolated micro-grid or off-grid remote areas 
 • FCH-02-11-2016: MW or multi-MW demonstration of stationary fuel cells 
 • FCH-02-2-2016: Development of compact reformers for distributed bio-hydrogen production 
 • FCH-02-3-2016: Development of processes for direct production of hydrogen from sunlight 
 • FCH-02-4-2016: Co-generation of hydrogen and electricity with high-temperature fuel cells 
 • FCH-02-5-2016: Advanced monitoring, diagnostics and lifetime estimation for stationary SOFC stacks and modules 
 • FCH-02-6-2016: Development of cost effective manufacturing technologies for key components or fuel cell systems for industrial applications 
 • FCH-02-7-2016: Demonstration of large-scale rapid response electrolysis to provide grid balancing services and to supply hydrogen markets 
 • FCH-02-8-2016: Large scale demonstration of commercial fuel cells in the power range of 20-100kW in different market applications 
 • FCH-02-9-2016: Large scale demonstration of commercial fuel cells in the power range of 100-400kW in different market applications 
 • FCH-03-1-2016: Development of innovative hydrogen purification technology based on membrane systems 
 • FCH-04-1-2016: Novel education and training tools 
 • FCH-04-2-2016: Identification of legal-administrative barriers for the installation and operation of key FCH technologies

   

Budget

EUR 117.5 million

Begunstigden

Research & innovation actions (RIA): At least three legal entities. Each of the three must be established in a different EU Member State or Horizon 2020 associated country. All three legal entities must be independent of each other.

Innovation actions (IA): At least three legal entities. Each of the three must be established in a different EU Member State or Horizon 2020 associated country. All three legal entities must be independent of each other.

Coordination & support actions (CSA): At least one legal entity established in an EU Member State or Horizon 2020 associated country.

SME instrument: At least one SME. Only applications from for-profit SMEs established in EU Member States or Horizon 2020 associated countries.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons