U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Calls >

European Institute of Innovation and Technology: Knowledge and Innovation Communities: Urban Mobility

Deadline

Inleiding

Het thema slim, groen en geïntegreerd vervoer is een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen die zullen worden aangepakt in het kader van Horizon 2020. Het overkoepelende doel is het verbeteren van de levenskwaliteit van Europese burgers die - in toenemende mate - in stedelijke agglomeraties leven waar veel van de economische prestaties van Europa worden gegenereerd.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstelling van een KIC voor stedelijke mobiliteit zal zijn om te zorgen voor een groener, meer inclusief, veiliger en slimmer stedelijk mobiliteitssysteem. Zoals hierboven al is aangegeven, is het thema zeer relevant vanuit een maatschappelijk en publiek beleidspunt. Het is ook relevant vanuit een sociaal-economisch perspectief, omdat het belangrijk isvoor economische sectoren in het BBP en arbeidsvoorwaarden, zoals de automobielindustrie of de bouwsectoren. Stedelijke mobiliteit is bovendien gekoppeld aan strategieën voor milieubescherming en volledig ingebed in beleid van sociale insluiting, locatie, huisvesting en stedenbouw.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons