U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > transport > calls >

Connecting Europe Facility - Transport - jaarlijkse oproep

Deadline

Doelstellingen

De voornaamste doelstelling van het programma CEF transport is om het TEN-T netwerk met corridors tegen 2030 te vervolledigen. Concreet voor deze callDoelstelling 1: • Spoorwegen, binnenvaart en wegen projecten op het kernnetwerk inclusief verbindingen met het binnenland en zeehavens en luchthavens, alsook de ontwikkeling van havens • Projecten op het uitgebreide netwerk (spoorwegen, waterwegen, wegen, zeehavens en binnenhavens) • Projecten om de TEN-T-verbinding te maken met infrastructuurnetwerken van de buurlanden - voor grensoverschrijdende trajecten (spoorwegen, waterwegen, wegen, zeehavens en binnenhavens)  Doelstelling 2: • De ontwikkeling van nieuwe technologieën en innovatie, andere dan die welke onder het meerjarig werkprogramma • Goederenvervoer diensten • Maatregelen om het lawaai van het goederenvervoer per spoor te verminderen, onder meer door aanpassingen van bestaande infrastructuur  Doelstelling 3: • telematicatoepassingen voor systemen andere dan die welke onder het meerjarig werkprogramma • Acties voor een betere toegankelijkheid van de vervoersinfrastructuur voor personen met een handicap• Acties die vervoersinfrastructuur in knooppunten van het kernnetwerk implementeren, met inbegrip van stedelijke knooppunten • Aansluitingen aan en de ontwikkeling van multimodale logistieke platforms   

Budget

FUNDING OBJECTIVE 1 (total amount of EUR 765,000,000): REMOVING BOTTLENECKS AND BRIDGING MISSING LINKS

 • EUR 475,000,000 for railways, inland waterways and road projects on the core network including connections to inland and maritime ports and airports, as well as the development of ports;
 • EUR 250,000,000 for projects on the comprehensive network (railways, inland waterways, roads, maritime and inland ports); 
 • EUR 40,000,000 for projects to connect the trans-European transport network with infrastructure networks of the neighbouring countries, in particular related to cross-border sections (railways, inland waterways, roads, maritime and inland ports);

 FUNDING OBJECTIVE 2 (total amount of EUR 65,000,000): ENSURING SUSTAINABLE AND EFFICIENT TRANSPORT SYSTEMS

 • EUR 20,000,000 for deployment of new technologies and innovation, other than those covered by the Multi-annual Work Programme;
 • EUR 25,000,000 for freight transport services;
 • EUR 20,000,000 for actions to reduce rail freight noise, including by retrofitting of existing rolling stock;

 FUNDING OBJECTIVE 3 (total amount of EUR 100,000,000): OPTIMISING THE INTEGRATION AND INTERCONNECTION OF TRANSPORT MODES

 • EUR 55,000,000 for telematic applications systems other than those covered by the Multi- annual Work Programme;
 • EUR 10,000,000 for actions for better accessibility to transport infrastructure for disabled persons;
 • EUR 25,000,000 for actions implementing transport infrastructure in core network nodes, including urban nodes; and
 • EUR 10,000,000 for connections to and development of multimodal logistics platforms.

 

Begunstigden

Pursuant to Article 9 of the CEF Regulation, only those proposals submitted by one of the following types of applicants are eligible:

 • One or more Member States;
 • With the agreement of the Member States concerned, international organisations, joint undertakings, or public or private undertakings or bodies established in Member States;

 Proposals may be submitted by entities which do not have legal personality under the applicable national law, provided that their representatives have the capacity to undertake legal obligations on their behalf and offer guarantee for the protection of the Union's financial interests equivalent to that offered by legal persons.Proposals submitted by natural persons are not be eligible.

Info & contact

Any additional specific questions related to this call may be addressed to the helpdesk email:INEA-CEF-transport-calls-2014@ec.europa.eu.  Alle documenten van deze oproep vindt u op http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/2014-ce… In Vlaanderen kunt u terecht bij  Vlaamse Overheid – Afdeling Haven- en Waterbeleid Pim Bonne Koning Albert II-laan 20, bus 5, 1000 BrusselT 02 553 62 51 pim.bonne@mow.vlaanderen.be www.mobielvlaanderen.be  Meer informatie vindt u ook in de presentaties van de infosessie "Europese subsidies voor transport"

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons