U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Transport > Calls >

Clean power for transport

Deadline

Doelstellingen

De projectoproep ‘Clean power for transport’ is bedoeld voor projecten die de doelstellingen van het Vlaamse actieplan dichterbij kunnen brengen. De focus ligt op ‘nichevloten’ voor de uitrol van alternatieve brandstoffeninfrastructuur voor transport.

Projecten kunnen tot 28 oktober ingediend worden. Alle informatie en een inschrijvingsformulier is terug te vinden op http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/projectsubsidie

De thema’s, waarbinnen de projecten zich moeten situeren, zijn:

1° elektrificatie van nichevlotenProjecten die tot doel hebben om specifieke vloten, zoals taxi’s, autodeelsystemen, bedrijfsvloten en vloten voor stedelijke logistiek te elektrificeren en dit m.i.v. de noodzakelijke infrastructuur.

2° uitrol van semi-publieke laadinfrastructuurProjecten die tot doel hebben om laadinfrastructuur uit te bouwen op privéterrein (bv. op parkings), maar waarbij de infrastructuur ook minstens deels publiek beschikbaar is.

3° afstemming tussen e-mobility en openbaar vervoerProjecten die tot doel hebben om de aansluiting van privé elektrisch vervoer (fiets, brommer of wagen) met het openbaar vervoer te stimuleren en te vergemakkelijken.

4° visibiliteit van CPTProjecten die tot doel hebben om voertuigen op ‘clean power’ de nodige zichtbaarheid te geven en daarbij een zo groot mogelijke doelgroep bereiken.

5° samenwerking tussen bedrijven m.b.t. CPTProjecten die tot doel hebben om privé-bedrijven samen te laten inzetten op clean power for transport door het creëren van structurele samenwerkingsverbanden. Die kunnen bv. gericht zijn op het aanleveren van oplossingen voor bestaande knelpunten of voor de vergroening van de eigen vloten.

Clean power for transport zal ook de focus zijn op de workshop ‘Voertuigen’ van de Klimaatrondetafel Mobiliteit op 25 oktober. Inschrijven is nog even mogelijk ophttp://www.mow.vlaanderen.be/klimob/

 

Budget

Een maximumbedrag van 700.000 euro wordt verdeeld over de geselecteerde projecten. De geselecteerde projecten kunnen aan 80% gesubsidieerd worden voor projectwerking en onderbouwing, aan 50% voor de plaatsing van laadinfrastructuur en voor investering in voertuigen aan 50% van de meerprijs t.a.v. gelijkaardige traditionele voertuigen. Er is een plafond van 150.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 2 jaar.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons