U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Transport

De inspanningen van de Europese Unie op vlak van transport moeten ervoor zorgen dat de Europese economie op wieltjes draait. De Europese Unie streeft naar een efficiënt, veilig, gegarandeerd en duurzaam vervoer, een voorwaarde voor een concurrerende industrie die banen en welvaart schept. Vandaag staat het Europese transport voor enkele grote uitdagingen: de overbelasting van het wegennet, de afhankelijkheid van olie, de uitstoot van broeikasgassen, een gebrekkige infrastructuur in sommige gebieden en meer concurrentie voor de vervoerssector van buitenaf.

Transport is een beleidsdomein waarvoor de EU een gedeelde bevoegdheid heeft samen met de lidstaten. 
 

2017 CEF Transport SESAR call

Icon CALL 2017 CEF Transport SESAR call

Deadline:

De call is bedoeld om de luchtverkeersleiding te verbeteren.

Lees meer
H2020 - Unmanned and autonomous survey activities at sea ( MG-BG-01-2018)

Icon CALL H2020 - Unmanned and autonomous survey activities at sea ( MG-BG-01-2018)

Deadline:

Het opmeten van de zeebodem is een zeer dure activiteit die typisch bemande onderzoeksschepen nodig heeft met gespecialiseerd materiaal. Recente ontwikkelingen in autonome technologie hebben het...

Lees meer
H2020 - Support for dissemination events in the field of Transport Research

Icon CALL H2020 - Support for dissemination events in the field of Transport Research

Deadline:

Een integraal aspect van het transport-onderdeel in Horizon 2020 is om grote strategische evenementen te organiseren. De Transport Research Arena Conferenties en Aereodays zijn een voorbeeld van...

Lees meer
H2020 - Demographic change and participation of women in transport (MG-4-3-2018)

Icon CALL H2020 - Demographic change and participation of women in transport (MG-4-3-2018)

Deadline:

Enkel een gedesaggregeerde analyse van leiden tot tevredenheid bij alle burgers, door te zorgen voor een zo groot mogelijke integratie van alle delen van de samenleving. De maatschappij bestaat...

Lees meer
H2020 - Building Open Science platforms in transport research ( MG-4-2-2018)

Icon CALL H2020 - Building Open Science platforms in transport research ( MG-4-2-2018)

Deadline:

De snelle ontwikkeling van digitale technologieën en nieuwe samenwerkingsinstrumenten zijn de basis van een steeds verder gaande transformatie en het openen van wetenschap en onderzoek, ook wel...

Lees meer
H2020 - New regulatory frameworks to enable effective deployment of emerging technologies and business/operating models for all transport modes (MG-4-1-2018)

Icon CALL H2020 - New regulatory frameworks to enable effective deployment of emerging technologies and business/operating models for all transport modes (MG-4-1-2018)

Deadline:

Nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit, geautomatiseerde voertuigtechnologie in alle transportvormen en innovatieve concepten zoals Mobiliteit als Dienst (Mobility as a Service) moeten vaak...

Lees meer
H2020 - Driver behaviour and acceptance of connected, cooperative and automated transport (MG-3-3-2018)

Icon CALL H2020 - Driver behaviour and acceptance of connected, cooperative and automated transport (MG-3-3-2018)

Deadline:

Hedendaagse voertuigen zijn steeds meer verbonden, samenwerkend en geautomatiseerd. Er duiken steeds meer vraagtekens op over de rol van de 'chauffeur' in zo'n voertuigen. Mens-machine interactie...

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Gecombineerd vervoer (tweede mobiliteitspakket)

De herziening van de richtlijn voor gecombineerd vervoer wordt ingetrokken door de nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula Von der Leyen. De Europese Commissie zal een nieuw voorstel voor gecombineerd vervoer lanceren in het kader van de European Green Deal. Dat nieuwe voorstel mogen we volgens de roadmap verwachten in 2021.

Lees meer

Wegbeprijzing (eerste mobiliteitspakket)

De Europese transportministers zijn er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over de Eurovignetrichtlijn. De Europese Commissie zal haar voorstel waarschijnlijk intrekken en een nieuw lanceren in het kader van de European Green Deal. 

Lees meer

Transport

Het Directoraat-generaal Mobiliteit en vervoer (DG MOVE) is verantwoordelijk voor het EU-beleid inzake transport. Adina Vălean is de Europese Commissaris bevoegd voor dit thema. Het Uitvoerend Agentschap voor innovatie en netwerken (INEA) beheert de subsidies voor investeringen in het Europese infrastructuurnetwerk (TEN-T) onder Connecting Europe Facility.

In het Europees Parlement bespreken de Europarlementsleden zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie in de commissie vervoer en toerisme.

De lidstaten komen samen in de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE) om zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie te behandelen.

Volg ons