U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Toekomst cohesiebeleid: Parlement compleet andere mening dan Commissie?

18 september 2018 - door Nand De Klerck

De corapporteurs van het Europees Parlement, Andrey Novakov (EVP, Bulgarije) en Constanze Krehl (S&D, Duitsland) hebben volgens hun ontwerpverslag een grondige hervorming van de gemeenschappelijke bepalingen voor de komende begrotingscyclus voorgesteld.

Zij stellen een wijziging voor van het totale begrotingsvolume van het cohesiebeleid, de fondsen die onder de verordening vallen én de cofinancieringspercentages. 

De twee leden van het Europees Parlement stellen voor om de begroting met 12 procent te verhogen van 330 miljard euro naar 372 miljard euro, ten gunste van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds (CF) en het Europees Sociaal Fonds plus (ESF+).

Toekomst cohesiebeleid: Parlement compleet andere mening dan Commissie?

Heel wat verschillen met het voorstel van de Commissie

Zij stellen voor om volgende budgetten te verhogen

  • Cohesiefonds van 41,3 naar 46,3 miljard euro
  • ESF+ van 88,6 naar 99,8 miljard euro
  • Interreg van 8,4 naar 11,1 miljard euro

Daarnaast willen ze het fonds voor plattelandsontwikkeling opnemen in de lijst van fondsen die onder deze gemeenschappelijke verordening vallen. Zo willen ze de samenhang tussen de fondsen te bewaren.

Cofinanciering

In hun amendementen verhogen zij het cofinancieringspercentage van de EU: 

  • voor de minst ontwikkelde regio's van 70% tot 85%,
  • voor de transitieregio's van 55% tot 60%
  • voor de meest ontwikkelde regio's van 40% tot 60%
  • voor het ESF+ programma stellen ze voor om in sommige gevallen tot 90% cofinanciering toe te staan.

Flexibiliteit? 

De leden van het Europees Parlement schrappen bovendien elke mogelijkheid om middelen uit het Cohesiefonds over te hevelen naar InvestEU, de opvolger van het Junckerplan.

De Europese Commissie wil lidstaten toestaan om tot 5% van hun begroting over te dragen tussen fondsen, of ze nu onder gedeeld of rechtstreeks beheer staan. De corapporteurs zijn van mening dat deze wijziging de algemene doelstellingen van de Cohesiebeleid en stellen voor om deze nieuwe fiscale mogelijkheden enkel toe te staan tussen EFRO, CF en ESF+.

Het Europees Semester

Wat de versterking van het verband tussen het cohesiebeleid en het begrotingsproces van het "Europees semester" betreft, zijn de twee corapporteurs heel kritisch. 

Zij stellen voor om schorsingen enkel toe te laten op vastleggingen en niet op betalingen.

Timing

Het moet snel gaan. De amendementen van de parlementsleden moeten uiterlijk op 15 oktober worden ingediend en de stemming in de commissie is reeds gepland op 22 november. Het rapport zal binnenkort publiek gemaakt worden. 

In de Raad staat men nog niet zo ver. De verordening zal via thematische "blokken" verder behandeld worden. Volgens de informatie van Agence Europe hoopt het Oostenrijkse voorzitterschap een eerste compromistekst te presenteren begin oktober, en vóór het einde van zijn mandaat tot een algemene oriëntatie te komen.

BRON: Agence Europe, 18/9/18

Maak een account aan

Volg ons