U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Stedelijke agenda: actieplan partnerschap klimaatadaptatie beschikbaar

18 juni 2018 - door Nand De Klerck

Na het pact van Amsterdam werden 12 partnerschappen opgericht om stedelijke uitdagingen aan te pakken. Deze partnerschappen werken allen aan een groot actieplan waar hopelijk gevolg aan gegeven wordt. Het partnerschap rond klimaatadaptatie publiceerde zopas zijn ontwerpactieplan.

Lees het volledige ontwerpactieplan van het partnerschap klimaatadaptatie via deze link! 

Stedelijke agenda: actieplan partnerschap klimaatadaptatie beschikbaar

Een samenvatting van het ontwerpactieplan 

Betere regelgeving

 • Herziening van de regelgevingsinstrumenten voor stadsontwikkeling en -planning, met bijzondere aandacht voor nationale, regionale en lokale maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering, waarbij de nadruk wordt gelegd op casestudy's en voorbeelden van goede praktijken.
 • Verdere betrokkenheid van nationale verenigingen van gemeenten als belangrijke facilitatoren en het betrokken Burgemeestersconvenant - Voorstanders om lokale overheden zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun aanpassingsproces.

Betere toegang tot fondsen 

 • Richtsnoeren en instrumenten voor de economische analyse van aanpassingsprojecten
 • Aanbevelingen voor de OP's van het EFRO om de toegankelijkheid ervan voor gemeenten te verbeteren
 • Een nieuw LIFE voor stadsaanpassingsprojecten
 • Verdere steun voor het opstellen van lokale aanpassingsplannen - bijvoorbeeld door de integratie van specifieke bepalingen voor kleinere gemeenten in bestaande uitnodigingen.

Meer kennis 

 • Verbetering van de toegankelijkheid van gegevens voor EU-gemeenten in het kader van COPERNICUS
 • Verbetering van de stedelijke inhoud van het Klimaat-AADAPT
 • Politieke opleidingsacademie over aanpassing aan de klimaatverandering
 • Versterking van de betrokkenheid van burgers en belanghebbenden op regionaal en lokaal niveau voor de aanpassing aan de klimaatverandering stedelijke agenda
 • Bevorderen van open toegang tot verzekeringsgegevens voor klimaatrisicobeheer

Maak een account aan

Volg ons