U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Focus op steden en regio's in KP9

20 februari 2018 - door Simon De Wachter

Momenteel wordt in Brussel al druk gedebatteerd over de budgetten van het volgende onderzoeks- en innovatieprogramma dat als opvolger van Horizon 2020 moet dienen. Het Comité van de Regio’s (CvdR) wil dat het nieuwe programma voortbouwt op territoriale banden en wordt ondersteund door een krachtig cohesiebeleid.

Op 20 februari was er een bijeenkomst van het Comité van de Regio's (CvdR). Tijdens die conferentie hebben lokale en regionale vertegenwoordigers van de lidstaten enkele prioriteiten vastgelegd die voor hen in het volgende onderzoeks- en innovatieprogramma moeten verwerkt worden. Ze roepen vooral op voor fondsen die georiënteerd zijn op de connectie tussen regionale innovatieve ecosystemen in nauwe synergie met cohesiebeleidsinstrumenten.

Focus op steden en regio's in KP9

Prioriteiten CvdR 

Eerst en vooral wil het CvdR de totale uitgaven te verhogen tot 1,3% van het BNI, zo kan adequate financiering voor cohesiebeleid en onderzoek en innovatie verzekerd worden. In het nieuwe kaderprogramma moet volgens Vice-President Markkula de focus liggen op steden en regio’s. Onderzoek en innovatie zijn namelijk fundamenteel voor een duurzame groei en dragen bij tot een betere leefbaarheid van de Europese steden. 

Daarnaast wil het CvdR dat regio’s en steden erkend worden als volwaardige beleidsmakers en stakeholders op elk niveau. De erkenning van lokale initiatieven en ecosystemen, de coherentie van politieke doelstellingen, de complementariteit van het publiek beleid, de complementariteit tussen financiële instrumenten en de opbouw van een beleid zijn allemaal de sleutel tot de implementatie van een succesvol beleid. 

De complementariteit van regionale innovatieve ecosystemen kunnen nog versterkt worden door het uitbouwen van territoriale connecties, dit in lijn met het Vanguard initiatief. Via die connecties kunnen regio’s en steden hun strategieën delen en kunnen ze makkelijker hun gemeenschappelijke doelstellingen verwezenlijken.

Al deze initiatieven zullen zorgen voor de expansie van regionale en lokale innovatie in Europa. Het blijft wel noodzakelijk om de complexiteit van het financieringsmanagement aan te pakken. Dit kan door het invoeren van geschikte en flexibele ad hoc financieringsinstrumenten die helpen bij de creatie van een interregionaal coöperatieve ecosystemen. 

Ten vierde benadrukken alle deelnemers van de conferentie het belang aan meer cohesie en convergentie in het onderzoeks- en innovatieveld. 

Ten slotte moeten er concrete maatregelen genomen worden voor het verminderen en indien mogelijk het vermijden van talent drain in onze regio’s. Daarnaast moet ook getracht worden een einde te maken aan de innovatieachterstand tussen lidstaten onderling en tussen regio’s. Dit kan onder andere door meer in te zeten op het delen van de beleidsresultaten.

Meer Informatie

Het persbericht naar aanleiding van de conferentie leest u hier. 

Maak een account aan

DOSSIER

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer
Volg ons