U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De relanceplannen van minister Bart Somers

15 december 2020 - door Maarten Libeer

Tijdens de webinar 'Vlaamse Veerkracht' boog de voltallige Vlaamse Regering zich over het relanceplan en hoe dit kadert binnen het Europese herstelplan. Meer daarover vind je hier.

Maar hoe ziet die concrete implementatie van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' er dan precies uit? Dat vertelt minister Bart Somers ons voor de beleidsdomeinen Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen: 

 • Lokale besturen zijn belangrijke partner voor de Vlaamse overheid in het relanceplan
 • Investeringen in mobiliteit, digitalisering, toegankelijkheid, wijkverbetering en stadsvernieuwing
 • Via projectoproepen die begin 2021 zullen beginnen verschijnen
De relanceplannen van minister Bart Somers

Minister Somers noemt de lokale besturen de eerste partner voor de Vlaamse overheid, ook tijdens de coronacrisis. Lokale besturen zullen deze legislatuur daarom tot vijf miljard extra aan middelen krijgen, gekoppeld aan nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

In de coronacrisis toonden ze zich een betrouwbare partner, en ook in het relanceplan krijgen zij een speciale plaats. Enerzijds via een doorgedreven decentralisering naar lokale besturen (naar Noord-Europees model). Anderzijds via nauwere samenwerking rond een aantal specifieke assen:

1. Project Kopenhagen

Kopenhagen is een stad die erin geslaagd is een sterke mobiliteitsshift teweeg te brengen. Samen met de lokale besturen wil de Vlaamse overheid ook deze weg verder inslaan. Daarom voorziet de Vlaamse Regering

 • 150 miljoen euro voor nieuwe of verbeterde fietspaden. Voor elke 2 euro die lokale besturen investeren, legt de vlaamse overheid 1 euro op.
 • 15 miljoen euro investeringen in veilige schoolfietsroutes, met 50% cofinanciering.

De oproepen hiervoor volgen in januari/februari 2021.

2. Lokale klimaatacties versterken

De bedoeling is om de slagkracht van lokale besturen te mobiliseren in de strijd tegen klimaatverandering. Daarvoor neemt de regering enkele relancemaatregelen:

 • Versneld een laadpalennetwerk uitrollen voor hybride/elektrische wagens. Tegen 2030 wil men 1 laadpaal per 200 inwoners realiseren. Daarvoor wordt 15 miljoen euro voorzien, met 50% cofinanciering.
 • Versneld uitrollen van elektrische deelsystemen, ook op maat van het landelijke gebeuren. Daarvoor wordt 10 miljoen euro voorzien, met 50% co-financiering.

3. Project Estland

Estland is voorloper wat betreft digitalisering. In Vlaanderen wordt digitalisering een belangrijke hefboom voor herstel. Ook hier spelen lokale besturen een belangrijke rol, vooral wat betreft overheidsdienstverlening. 

De Vlaamse overheid voorziet 35 miljoen euro voor het project ‘Gemeente zonder gemeentehuis’: de burger kiest zelf of hij digitaal of fysiek beroep doet op gemeentediensten. Begin 2021 wordt er een taskforce opgericht om een concreet programma op te stellen. De eerste oproepen zullen volgen in voorjaar 2021,

Daarnaast wil men de digitale kloof dichten: de Vlaamse overheid voorziet 30 miljoen euro om iedereen de kans te geven zich te connecteren met de digitale wereld, via het systeem van de uitpas. Daarnaast zet men 20 miljoen euro om de digitale vaardigheden te verbeteren.

4. Project Samenleven

Wat betreft samenleving worden er twee grote acties ondernomen:

 • Wijkverbeteringscontracten: deze contracten geven de mogelijkheid om regelluwe zones te creëren in ‘moeilijke buurten’. In februari volgt een oproep ter waarde van 4 miljoen euro voor creatieve projecten. 
 • Digitalisering in het inburgeringsbeleid: men voorziet hiervoor 15 miljoen euro, om zo nieuwkomers sneller te activeren op de arbeidsmarkt.

5. Publieke investeringen

Ook hier noemt minister Somers twee grote acties

 • Stadsvernieuwingsprojecten: in februari ‘21 volgt een projectoproep richting steden en gemeenten, ter waarde van 20 miljoen euro. Daarmee voorziet men steun voor inspirerende en vernieuwende projecten. Die projecten moeten geplaatst zijn binnen het concept ‘Stad na corona’. 
 • Investeren in toegankelijkheid: volgens het horizontaal beleidsplan ‘20-’24 wordt er  sterk geïnvesteerd in toegankelijkheid in publieke gebouwen. Daarnaast wordt het agentschap voor toegankelijkheid versterkt.

Vragen

Minister Somers benadrukt dat heel veel middelen en projecten vanuit zijn bevoegdheid de facto lokale projecten zullen zijn. Zowat alle projecten zullen via projectoproepen gaan waar lokale besturen op kunnen indienen. Ook de dialoog, onder meer via VVSG, zal sterk gevoerd worden.
 

Bekijk het deel van minister tijdens de webinar via deze link.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons