U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Pilot circular bio-based cities – sustainable production of bio-based products from urban biowaste and wastewater

Deadline

Code

CE-FNR-17-2020

Doelstellingen

Voorstellen moeten Project Development Assistance (PDA) bieden aan een pilotgroep bestaande uit ten minste 5 Europese steden (en / of clusters van steden) om hun technische, economische en juridische expertise op te bouwen die nodig is om te leiden tot concrete investeringen in projecten om stedelijk bioafval te valoriseren en afvalwater door de productie van veilige en duurzame biobased producten, inclusief de innovatieve. Valorisatie van stedelijk bioafval en afvalwater uitsluitend in de vorm van compost, biogas en biobrandstoffen maakt geen deel uit van dit onderwerp.

De PDA ondersteunt elke stad van de pilotgroep om de kloof te overbruggen tussen hun plan / strategie om stedelijk bioafval en afvalwater te valoriseren en de concrete investeringen voor de lancering en uitvoering van de respectieve projecten. PDA moet haalbaarheidsstudies, mobilisatie van belanghebbenden en de gemeenschap, financiële engineering, bedrijfsplannen, technische specificaties, aanbestedingsprocedures, enz. omvatten.

Projecten en bijbehorende investeringen worden ingebed in stedelijke circulaire biogebaseerde economiestrategieën die een bredere duurzame en circulaire benadering van het gehele stedelijke metabolisme omvatten, waarbij stedelijk afval en afvalwater worden voorkomen, verminderd en hun recycling verbeterd. Elke stad (en / of stedencluster) moet een agglomeratie van een inwonerequivalent bevatten die een kritische hoeveelheid stedelijk bioafval en / of afvalwater genereert als grondstof voor bioraffinage. De samenstelling van de pilotgroep van steden (en / of clusters van steden) moet een geografische spreiding binnen Europa weerspiegelen en steden van verschillende groottes en sociaal-economische structuren zoveel mogelijk vertegenwoordigen. De betrokkenheid en het bewijs van formele betrokkenheid van lokale en / of regionale autoriteiten in de voorstelfase is een voorwaarde voor het slagen van het project. Een reeds bestaande praktijk van de gescheiden inzameling van stedelijk bioafval is een pluspunt.

De pilootcirculaire biogebaseerde economische steden moeten als demonstranten optreden met het oog op de overdracht van stedelijke circulaire biogebaseerde economiemodellen over heel Europa en daarbuiten. Voorstellen moeten de oprichting van een Europees netwerk ondersteunen om de uitwisseling van goede praktijken en geleerde lessen tussen circulaire biogebaseerde steden te vergemakkelijken. 

Budget

Projectvoorstellen mogen een budget tot 8 miljoen euro aanvragen.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Vragen? Contacteer Patrick Demolder (patrick.demolder@vlaio.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons