U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs through transnational cooperation and knowledge transfer

Deadline

Code

COS-TOURCOOP-2019-3-01

Doelstellingen

Deze oproep wil volgende doelstellingen bereiken:

 • versterking van transnationale en grensoverschrijdende samenwerking om duurzame groei van toeristische MKB-bedrijven mogelijk te maken
 • bevordering van de capaciteiten en vaardigheden van kmo's om oplossingen te verkennen en te gebruiken die hun duurzaam beheer en de duurzaamheid van het toerisme in het algemeen zouden verbeteren
 • bevordering van innovatieve oplossingen voor duurzaam toerisme door sectoroverschrijdende samenwerking

Het specifieke doel van de actie is om transnationale en sectoroverschrijdende steunregelingen te ontwikkelen en in te voeren om capaciteit op te bouwen voor duurzame groei van het MKB in de toeristische sector.

Begunstigden

Aanvragers moeten rechtspersonen zijn die een consortium vormen. Hierna volgt een lijst met soorten rechtspersonen die van toepassing kunnen zijn:

 • non-profit organisaties (privaat of publiek)
 • niet-gouvernementele organisaties
 • overheidsinstanties en hun netwerken of verenigingen op Europees, internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau, of organisaties die optreden namens een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor of actief is op het gebied van toerisme, economische zaken, industrie, bedrijfsondersteuning of aanverwante gebieden
 • internationale organisaties
 • particuliere en winstgevende entiteiten, waaronder micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) die actief zijn op het gebied van toerisme en bedrijfssteun
 • kamers van koophandel en nijverheid
 • opleidings- en onderwijsinstellingen, waaronder universiteiten en onderzoekscentra die actief zijn in toerisme en zakelijke ondersteuning

Info & contact

Raadpleeg alle details over deze oproep op de website van de Europese Commissie.

Vragen over deze oproep?

Contacteer: EASME-COSME-TOUR-COOP@ec.europa.eu of

Enterprise Europe Vlaanderen:  enterprise.europe@vlaanderen.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kmo's (COSME)

Inleiding

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s of het ‘Programme for the Competitiveness of enterprises and SME’s’ (COSME). Het doel is om de competitiviteit en de duurzaamheid van Europese bedrijven te versterken. Daarnaast moet ondernemerschap aangemoedigd worden. Speciale aandacht gaat naar jonge ondernemers, nieuwe, vrouwelijke en kandidaat-ondernemers.

Doelstellingen

Algemene doelstellingen:

 • Versterken van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van EU-ondernemingen, met een focus op kmo's 
 • Bevorderen van de ondernemerscultuur, en de oprichting en groei van kmo's

Specifieke doelstellingen:

 • Verbeteren van de toegang tot financiering voor kmo's
  • acties om kmo’s financieel te steunen in de opstart- en groeifase;
  • steun aan kmo’s die in verschillende lidstaten actief zijn;
  • onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatieve financieringskanalen zoals crowdfunding.
 • Verbeteren van de toegang tot de markten – in Europa én de wereld
  • steun aan het Enterprise Europe Network of netwerk ter ondersteuning van kmo’s;
  • informatieverstrekking en bewustmaking rond o.a. wetgeving;
  • steun aan grensoverschrijdende initiatieven rond o.a. standaardisering, openbare aanbestedingen, douaneprocedures en intellectuele eigendomsrechten;
  • steun aan internationale industriële samenwerking.
 • Verbeteren van de randvoorwaarden voor het concurrentievermogen en de duurzaamheid van kmo's
  • onnodige administratieve lasten verminderen;
  • ontwikkelen van strategieën voor de versterking van concurrentievermogen;
  • onderzoek naar vaardigheden die essentieel zijn voor het bedrijfsleven, onderzoek naar nieuwe bedrijfsmodellen, uitwisseling van goede praktijken;
 • Verbeteren van nationale beleidsinitiatieven voor de groei van ondernemingen, onder andere door het opstellen van een kmo-scorebord.
  • bevorderen van ondernemerschap en de ondernemerscultuur
  • ondersteunen van lidstaten voor opleiding en vaardigheden in ondernemerschap bij kandidaat- en startende ondernemers;
  • mobiliteit van ondernemers – onder deze actie vindt u ook ‘Erasmus voor Ondernemers’ terug.

Budget

Het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME) bedraagt 2,3 miljard euro, waarvan minstens 60% via financiële instrumenten.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME)?

 • Lokale besturen
 • Regionale en bovenlokale besturen
 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Kmo’s
 • Ngo’s 
 • Opleidingscentra

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit Programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME)?

 • EU-lidstaten
 • Toetredende landen, kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
 • Begunstigde landen van het Europees nabuurschapsbeleid 
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte

Info & contact

Vlaams contactpunt

Enterprise Europe Network Vlaanderen
enterprise.europe@vlaanderen.be  
T 02 209 27 32
www.enterpriseeuropevlaanderen.be

Meer lezen
ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm

Lees meer
Volg ons