U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Stroeve onderhandelingen over nieuw GLB

21 mei 2019 - door Simon De Coster
  • Verschillende technische twistpunten binnen de Raad
  • Ministers willen eerst duidelijkheid over Europese meerjarenbegroting
  • Het voorzitterschap hoopt op een gedeeltelijke algemene benadering
Stroeve onderhandelingen over nieuw GLB

De Europese landbouwministers willen geen overhaast akkoord over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) post-2020. Dat bleek uit de Raadsvergadering op 14 mei. Vooral het ontbreken van budgettaire duidelijkheid voor de komende programmaperiode is voor hen problematisch. Toch hoopt het Roemeense voorzitterschap in juni een gemeenschappelijke onderhandelingspositie te vinden.

Technische discussies

Algemeen zijn de ministers het eens met de richting uit het voorstel van de Europese Commissie. Volgens de commissie moet het beleid zich in de toekomst richten op resultaten in plaats van op het naleven van de regels. De manier waarop is nog onderwerp van discussie. Zo wordt er nog gediscussieerd over:

  • De frequentie van de prestatiebeoordeling: de Commissie wil dit jaarlijks, maar veel lidstaten willen tweejaarlijks of zelfs maar 2 keer in de hele programmaperiode.
  • Het jaarlijkse eenheidsbedrag (unit amount) voor dierspecifieke interventies. De meeste lidstaten willen hier meer flexibiliteit zien.

Onduidelijkheid over het budget

Over deze en andere technische zaken hoopt het Roemeense voorzitterschap nog een akkoord te vinden tegen de volgende Landbouwraad in juni.  De ministers zien vooral moeilijkheden in de budgettaire bepalingen. Ze verwijzen daarmee naar de nog lopende onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting. Ze verwachten besparingen op de landbouwenveloppe. Maar zolang er geen akkoord is over de exacte verdelingen en cijfers, kunnen de ministers naar eigen zeggen bepaalde technische zaken niet bespreken.

Op de volgende Landbouwraad hopen ze een gedeeltelijke algemene benadering te vinden. Alle onderdelen over de enveloppe en middelen voor het GLB wil men daarbuiten laten. Over strategische plannen, de gezamenlijke marktorganisatie en horizontale regelgeving kan men dan wel een akkoord vinden. Bij die tijdslijn start de triloog met het Europees Parlement in het najaar.

Meer achtergrondinformatie vind je op de website van de Raad.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons