U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Overgangsmaatregelen voor GLB op komst

19 november 2019 - door Simon De Coster

De Europese Commissie stelde eind oktober overgangsmaatregelen voor het GLB voor.

  • Compensatie voor laattijdige start nieuw GLB
  • Kritiek op verlaging van bedragen
  • Discussie over duur van overgangsperiode
Overgangsmaatregelen voor GLB op komst

Achtergrond

De onderhandelingen over het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) lopen nog. Veel lidstaten willen geen onderhandelingspositie innemen zolang er geen duidelijkheid is over de budgettaire krijtlijnen. Daarvoor is het dan weer wachten op een nieuw MFK. Een akkoord over het GLB zou dus ten vroegste voor het najaar van 2020 zijn.

Omdat de lidstaten nog voorbereidingen en strategische plannen moeten opstellen, zal het beleid dan ook niet starten in januari 2021, zoals eerst gepland. De Europese Commissie kwam recent met het voorstel om het huidig GLB met een jaar te verlengen. Zo wordt vermeden dat boeren en andere ontvangers geen steun meer krijgen tot het nieuwe GLB van start gaat.

Europees Parlement kritisch

Een week na publicatie besprak het Europees Parlement het voorstel. Binnen de landbouwcommissie was best wat kritiek te horen. Verschillende Europarlementsleden vinden de overgangsbedragen voor 2021 te laag. Volgens hen baseert de Commissie zich te hard op de besparingen uit haar eigen MFK voorstel, terwijl daar eigenlijk nog geen akkoord over is.

De Europese Commissie beloofde wel het voorstel nog verder aan te passen aan het uiteindelijk MFK akkoord.

Andere parlementsleden willen dan weer overgangsmaatregelen voor 2 jaar in in plaats voor 1 jaar. De lidstaten zouden die extra tijd nodig hebben om de strategische plannen op te maken.

Ook Raad verdeeld

Ook de Ministers van Landbouw van de lidstaten zijn verdeeld. Zo bleek tijdens de Raad Landbouw en Visserij van 18 november. Onder meer de Spaanse, Franse en Nederlandse ministers gaan akkoord met overgangsmaatregelen voor één jaar. Duitsland, Polen en Roemenië willen dan weer twee jaar.

Ook de speciale nationale steunmaatregelen kwamen ter sprake. Onder meer Polen, Bulgarije, Tsjechië en Roemenië willen deze steunmaatregelen blijven uitbetalen na 2020. Daarover staat echter niets in het Commissievoorstel.

Volgende stappen

De Europese Commissie publiceerde haar voorstel eind oktober. Het Europees Parlement en de Raad zijn dus nog maar pas begonnen met zelf tot een consensus te komen. Zodra ze intern tot een onderhandelingspositie gekomen zijn, zullen de interinstitutionele onderhandelingen starten. Die onderhandelingen zullen wellicht pas voor 2020 zijn.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons