U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe GLB mist flexibiliteit volgens Raad Landbouw

16 oktober 2018 - door Melanie De Caluwé

De ministers van landbouw vinden het nieuwe model voor de uitvoering van regels voor het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te ingewikkeld. Tot deze conclusie kwamen ze na de Raad Landbouw op maandag 15 oktober.

De landbouwministers zullen moeite hebben om tegen eind december een gemeenschappelijk standpunt te bereiken over het GLB na 2020. Verscheidene ministers (onder meer uit Spanje, Polen, Ierland en Frankrijk) drongen aan op een handhaving van het landbouwbudget in de periode 2021-2027, terwijl de Europese Commissie doelt op een vermindering van deze uitgaven met 5%.

Nieuwe GLB mist flexibiliteit volgens Raad Landbouw

Het GLB-budget mag volgens de Raad niet gebruikt worden om de leemte te vullen die achterbleef bij de Brexit. Verschillende landen (o.a. Malta, Finland en Portugal) protesteerden tegen bezuinigingen op de begroting voor de tweede pijler (plattelandsontwikkeling). Europees Commissaris voor Landbouw Phil Hogan wilde het begrotingsdebat overlaten aan degenen die zich bezighouden met het meerjarig financieel kader (MFK).

De Raad heeft het nieuwe model voor de uitvoering van regels (met name de strategische planning) besproken. Dit model betekent een aanzienlijke verschuiving, niet alleen van de verantwoordelijkheid tussen de EU en de lidstaten, maar ook van milieuprestaties.

Strategische planning

Vooral Italië, Duitsland, Spanje en België riepen op om rekening te houden met specifieke regionale kenmerken, terwijl de Commissie in een strategisch plan voor elk land voorziet. Verschillende landen, zoals Polen, Duitsland, Portugal en Frankrijk drongen aan op een voldoende lange overgangsperiode, alvorens over te gaan naar het nieuwe model om voor een constante betaling te zorgen. Spanje en Frankrijk eisen dat het GLB zijn gemeenschappelijke karakter niet verliest. Bovendien is Tsjechië tegen het instellen van een limiet op betalingen voor grote landbouwbedrijven.

Milieuprestatie

De voorgestelde nieuwe ecologische architectuur is gericht op het verbeteren van de milieuprestaties van het GLB. Groene architectuur is een prioriteit voor Denemarken en Nederland in het bijzonder. De ministers vonden echter dat de voorgestelde versterkte voorwaarden te ingewikkeld waren. Frankrijk bepleitte flexibiliteit voor milieuprogramma's van de eerste pijler. Een meerderheid van de landen is van mening dat dergelijke programma's facultatief en vrijwillig moeten zijn.

Protesten

Op donderdag 18 oktober zullen ongeveer honderd boeren uit Litouwen, Letland, Polen en Tjechië in Brussel demonstreren, waarbij ze zullen oproepen tot een gezond GLB-budget en billijke voorwaarden voor alle boeren.

Meer lezen

Webpagina Raad Visserij en Landbouw 15/10 

Resultaten Raad Visserij en Landbouw 15/10

Maak een account aan

Volg ons