U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Lidstaten boeken moeilijke vooruitgang inzake de post 2020 strategische plannen voor het GLB

07 maart 2019 - door Stagiair

Deskundigen van EU-landen hebben op maandag 4 maart weinig vooruitgang geboekt bij de onderhandelingen over strategische plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020 (GLB).

Ter voorbereiding van de besprekingen van de Raad Landbouw op 18 maart, hebben delegaties van het Speciaal Comité Landbouw (SCA) onder het Roemeense voorzitterschap een compromis besproken. Deze handelde over de toekomstige strategische plannen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GBL) en meer specifiek over het verminderen van rechtstreekse betalingen.

Lidstaten boeken moeilijke vooruitgang inzake de post 2020 strategische plannen voor het GLB

Inhoud

De discussies waren gericht op volgende thema's:

  • De definitie van permanente graslanden: verschillende delegaties steunden de integratie van de bepalingen die zijn opgenomen in de omnibus-verordening, terwijl anderen de voorkeur geven aan het Commissievoorstel.

  • De definitie van jonge landbouwers: het voorstel van het voorzittende land Roemenië om vaardigheden te ontwikkelen en opleidingsvereisten vast te leggen werd door vele delegaties gesteund maar niet door de Commissie.

  • De definitie van de echte boer: hierbij was een vrijwillige toepassing een verzoek van vele delegaties, echter herhaalde de Commissie dat zij tegen een optionele definitie is.

  • Bedrijfsadvisering: de delegaties waren verdeeld over uitsluiting de 'FaST'-tool (Farm Sustainability Tool for Nutrients) van de crosscompliance reglement. 

  • Herverdelende betalingen: het gaat hier meer specifiek om verhoging voor de eerste hectaren van elk bedrijf. Het voorstel om de implementatie van deze premies voor de eerste hectares te vrijwillig te maken werd gesteund door vele delegaties, de Commissie stuurde hierbij aan op een meer bindend en verplicht systeem.

  • Gebieden die onderhevig zijn aan natuurlijke beperkingen: verscheidene delegaties steunde de suggesties van het Roemeense voorzitterschap om herbestemming van gebieden die onderhevig zijn aan natuurlijke of andere specifieke beperkingen mogelijk te maken.

  • Investeringen: de meeste delegaties steunden het voorstel van de Commissie waarbij een 75% steunpercentage voor alle investeringen (met een mogelijke stijging tot 100%) werd voorgesteld. Sommige landen vonden het 75% -tarief te hoog, zij geven de voorkeur aan een 40% -tarief vermeld in het vorige compromis van het Oostenrijkse voorzitterschap.

  • Horizontale regeling: Het Roemeense voorzitterschap presenteerde een herziene tekst over financiële discipline en betalingen aan begunstigden. Delegaties waren nog steeds verdeeld over het voorstel van de Commissie om de drempel van € 2.000 voor financiële doeleinden te schrappen.

De volledige compromistekst over strategische plannen is beschikbaar op:https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7007-2019-INIT/en/pdf

Maak een account aan

Volg ons