U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

GLB na 2020: Raad zal tegen december waarschijnlijk geen algemene aanpak hebben

26 september 2018 - door Melanie De Caluwé

De landbouwministers van de EU kwamen van 23 tot 25 september bijeen in Oostenrijk voor een informele bijeenkomst over het GLB na 2020. Hierin werd duidelijk dat de Raad het moeilijk zal hebben om tegen december een algemene aanpak te bereiken.

Op dinsdag 25 september beloofde het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de EU zware inspanningen te leveren om een algemene aanpak van de Raad over de voorstellen voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid te hebben. Hoewel de Raad toegaf dat dit een moeilijke opgave zou zijn, werd de deadline op eind december gelegd.

Na de informele bijeenkomst van de landbouwministers van de EU verklaarde de Oostenrijkse minister Elisabeth Köstinger dat het voorzitterschap vooruitgang probeerde te boeken, maar dat ze niet weten of ze in de komende maanden een algemene aanpak in de Raad zullen bereiken.

GLB na 2020: Raad zal tegen december waarschijnlijk geen algemene aanpak hebben

De grootste problemen die zich vormen zijn;

1) Juridische onzekerheden

In een brief aan de juridische dienst van het Europees Parlement op 4 september verklaarde de voorzitter van de Landbouwcommissie van het Parlement, Czesław Adam Siekierski, dat de rol van het Parlement bij het bepalen van het GLB werd beperkt. Het toekomstige nut en zelfs de relevantie van de Landbouwcomissie in het Europees Parlement zou in twijfel kunnen getrokken worden. Hij vroeg daarom om een ​​inventaris van de belangrijkste beleidsbeslissingen die aan de controle van het Parlement zouden ontsnappen.

2) Begroting

De Oostenrijkse minister merkte vooruitgang op in de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor 2021-2027. Zij verdedigde het idee van een toereikende toewijzing van de begroting voor het GLB, terwijl de Commissie een verlaging van 5% van deze uitgaven vanaf 2021 heeft voorgesteld tot 2027. Tijdens een rondetafelgesprek in de Raad protesteerden verschillende ministers tegen de vermindering van kredieten voor het GLB.

3) Strategische plannen

De deskundigen uit de EU-landen verwelkomden in grote lijnen de doelstellingen van het voorstel, maar uitten twijfel over sommige elementen. Vele delegaties steunden de behoefte aan flexibiliteit voor de lidstaten en drongen aan op vrijwillige in plaats van verplichte maatregelen. Een aanzienlijk aantal delegaties betoogden dat de voorstellen inzake conditionaliteit gerichtere prikkels zouden moeten bieden voor milieuvriendelijke boerderijmethoden, rekening houdend met de nationale omstandigheden.

Meer lezen 

Webpagina van de Raad over de toekomst van het GLB

Maak een account aan

Volg ons