U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese Commissie helpt landbouwers met extreme droogte

07 augustus 2018 - door Melanie De Caluwé

De Europese Commissie biedt extra ondersteuning aan de Europese landbouwers om de langdurige droogte het hoofd te bieden.

De aanhoudende droogte in verschillende EU-lidstaten heeft een grote impact op de productie van akkerbouwgewassen en diervoeders. Dit kan grote gevolgen hebben voor het dierenwelzijn. De teruglopende voedervoorraad beïnvloedt ook het inkomen van de veehouders, aangezien hun inputkosten zullen stijgen als er een voedertekort ontstaat. 

Europese Commissie helpt landbouwers met extreme droogte

Omvang van de maatregelen

Naast de steun die de bestaande wetgeving van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) biedt, werden twee specifieke besluiten genomen om landbouwers te helpen met de gevolgen van extreme droogte:

  1. Hogere voorschotten: Landbouwers zullen al vanaf midden oktober in plaats van december 2018 tot 70 % van hun rechtstreekse betalingen en 85 % van de betalingen voor plattelandsontwikkeling kunnen ontvangen. Dit om hun cashflowsituatie te verbeteren.
  2. Afwijkingen van specifieke vergroeningsvereisten. Dit gaat om bepaalde regels inzake gewasdiversificatie en ecologisch aandachtsgebied voor braakland, zodat braakliggend land voor de productie van diervoerder kan worden gebruikt. Zo zullen landbouwers meer flexibiliteit krijgen om land waarop normaal niet mag worden geproduceerd, te gebruiken om hun dieren te voederen. Men overweegt ook om extra afwijkingen van de vergroening vast te stellen opdat landbouwers flexibeler voedergewassen kunnen produceren. 

Verdere stappen

Aansluitend op de invoering van deze extra maatregelen, staat de Europese Commissie in nauw contact met de EU-lidstaten. Zij brengen de Commissie op de hoogte van de impact die de droogte dit voorjaar en deze zomer op hun landbouwers heeft gehad. 

Op basis van deze informatie zal de adequaatheid en geschiktheid van de reactie van de Commissie beoordeeld worden en zal dit worden meegenomen in besluiten om de reeds genomen maatregelen te wijzigen of met aanvullende maatregelen te komen.

Meer lezen?

Meer informatie over de extra ondersteuning van de Europese Commissie vindt u hier terug

Voor vragen over dit artikel, stuur een e-mail naar Europe Direct of telefoneer naar 00 800 67 89 10 11.

Bron 

Europese Commissie 

Maak een account aan

Volg ons