U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De-minimisplafond voor landbouw verhoogd naar 20.000 euro

05 december 2018 - door Melanie De Caluwé

De Europese Commissie heeft meegedeeld dat ze de landbouw de-minimisverordening wil aanpassen. Het de-minimisplafond voor de primaire landbouwsector kan worden verhoogd van 15.000 naar 20.000 euro per onderneming per 3 jaar.

Verder zullen de Europese lidstaten er ook voor kunnen kiezen om het plafond te verhogen naar 25.000 euro, op voorwaarde dat een nationaal de-minimisregister wordt bijgehouden om de verleende de-minimissteun te monitoren. De verordening zal gelden tot en met 31 december 2027.

De-minimisplafond voor landbouw verhoogd naar 20.000 euro

Waarom een wijziging? 

Momenteel zijn de EU-lidstaten niet verplicht een nationaal register voor de-minimissteun te gebruiken. De Europese Commissie vindt een register voor het plafond van 25.000 euro echter noodzakelijk zodat de landbouw de-minimissteun niet tot een EU-rechtschending leidt. Met een dergelijk register kan namelijk de verleende de-minimissteun opgevolgd worden.

De lidstaten die ervoor kiezen om gebruik te maken van het hogere de-minimisplafond en nationale maximum, moeten voldoende tijd krijgen om een centraal register op te zetten om de verleende de-minimissteun te monitoren.

Achtergrond 

Het besluit om de landbouw de-minimisverordening te wijzigen is genomen nadat de Commissie in een eerder stadium belanghebbenden en lidstaten heeft geraadpleegd. De verordening zal twintig dagen na de bekendmaking van deze ontwerpverordening in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking treden.

Wat is de-minimissteun? Lees op de website van het Departement Landbouw en Visserij er meer over. 

Bron:

Europa Decentraal

Mededeling van de Europese Commissie

Maak een account aan

Volg ons