U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie wil hergebruik water in de landbouw veiliger en eenvoudiger maken

29 mei 2018 - door Melanie De Caluwé

De Commissie komt met nieuwe maatregelen om het hergebruik van water in landbouw te bevorderen. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat landbouwers niet-drinkbaar afvalwater nog beter gaan gebruiken. Zo wordt waterschaarste vermeden en tegelijk worden ook mens en milieu beter beschermd.

Commissie wil hergebruik water in de landbouw veiliger en eenvoudiger maken

De Commissie stelt volgende maatregelen voor:

  • minimumvoorschriften met betrekking tot onder andere microbiologische aspecten en monitoring op regelmatige basis en met het oog op validatie voor het hergebruik van gezuiverd afvalwater uit zuiveringsinstallaties. Die voorschriften moeten er voor zorgen dat teruggewonnen water veilig kan worden gebruikt voor irrigatie.

  • Risicobeheer zodat eventuele aanvullende gevaren tijdig kunnen worden opgespoord en aangepakt en het water veilig kan worden gebruikt.

  • Meer transparantie: burgers moeten online toegang krijgen tot informatie over het hergebruik van water in hun lidstaat.

Er wordt op dit ogenblik veel minder water hergebruikt dan zou kunnen. Zoetwateronttrekking en -transport hebben nochtans een heel groot milieueffect en kosten veel energie. Op een derde van het Europees grondgebied heerst nochtans het hele jaar waterschaarste, dat blijft een belangrijke zorg voor lidstaten. Bovendien zullen zoetwatervoorraden waarschijnlijk steeds kleiner worden en verslechteren in kwaliteit door onder andere moeilijker te voorspellen weerpatronen. Die kunnen bijvoorbeeld tot ernstige droogte leiden.

De nieuwe regels die de Commissie nu voorstelt, zijn dus bedoeld om optimaal gebruik te kunnen maken van gezuiverd afvalwater uit stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties. Die moeten zo een betrouwbare alternatieve watervoorziening worden. Door de regels moet het gebruik van afvalwater stijgen van 1,7 miljard kubieke meter water zonder regelgeving naar 6,6 miljard kubieke meter water. Dat zal ook bijdragen tot het verkleinen van de economische en milieukosten die verbonden zijn aan de aanleg van nieuwe watervoorzieningen.

In bijlage kan u het voorstel van de Commissie terugvinden.
Meer informatie op de vragen- en antwoordenpagina van de Commissie.

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons