U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie bindt de strijd aan tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

28 april 2018 - door Melanie De Caluwé

De Europese Commissie stelde een nieuwe richtlijn voor om oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen te verbieden. Het verbod zou een eerlijkere behandeling van kleine en middelgrote voedings- en landbouwbedrijven tot gevolg moeten hebben. Daarnaast zouden nationale autoriteiten bij inbreuken sancties kunnen opleggen. 

Opsomming van oneerlijke handelspraktijken

 

De Europese Commissie wil schadelijke handelspraktijken aanpakken om de zwakkere marktdeelnemers in de voedselvoorzieningsketen, met name landbouwers en KMO’s, te beschermen. Zij hebben vaak te weinig onderhandelingsmacht om hun producten op de markt te brengen en moeten behoed worden voor risico’s waar ze weinig tot geen vat op hebben. 

Commissie bindt de strijd aan tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

De volgende oneerlijke handelspraktijken wil de Commissie verbieden;

  • te laat betalen voor bederfelijke levensmiddelen
  • orders op het laatste moment annuleren
  • contracten eenzijdig of met terugwerkende kracht wijzigen
  • leveranciers doen betalen voor weggegooide producten

De betrokken partijen mogen hier enkel van afwijken als zij hierover een duidelijke en ondubbelzinnige overeenkomst hebben afgesloten.

 

Mogelijke beboetingen

 

Belangrijk is dat deze richtlijn aandacht heeft voor effectieve handhaving. Bij aantoonbare overtredingen hebben de EU-lidstaten de bevoegdheid om een “proportionele en ontradende sanctie” op te leggen. Men kan op eigen intitiatief of aan de hand van een klacht een onderzoek naar de schending instellen.

 

Volgende stappen

 

Het voorstel van de Commissie wordt nu, samen met een effectbeoordeling, ingediend bij de twee medewetgevers; de Raad en het Europees Parlement.

 

Achtergrond

 

Het voorstel van de Europese Commissie valt te plaatsen onder de doelstellingen van het Commissiewerkprogramma 2018. Hierin meldt de Commissie dat het maatregelen zal voorstellen “tot verbetering van de werking van de voedselvoorzieningsketen. Die maatregelen helpen boeren om hun positie op de markt te versterken en dragen ertoe bij hen te beschermen tegen toekomstige schokken".

 

Daarnaast presenteerde de Commissie de dag voor het nieuwe voorstel (11 april) een ‘New Deal’ voor consumenten. Dit pakket bevat onder meer een voorstel tot een richtlijn die alle relevante wetgeving amendeert, inclusief de richtlijn rond oneerlijke handelspraktijken. Het nieuwe voorstel maakt dus deel uit van de grotere Commissie’s doelstelling om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken.

 

Meer lezen?

 

Commissievoorstel ter bestrijding van oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

 

Persbericht Europese Commissie 

Maak een account aan

Volg ons