U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Akkoord over toekomstig landbouwbeleid

29 juni 2021 - door Simon De Coster

Na drie jaar onderhandelen is er een politiek akkoord over een nieuw GLB.

  • Invoering van verplichte ecoregimes
  • Oormerking plattelandsmiddelen voor agromilieumaatregelen
  • Startdatum nieuw GLB op 1 januari 2023

Hier vind je een uitgebreide infographic over het nieuwe GLB.

Akkoord over toekomstig landbouwbeleid

Een groener GLB

De Europese instellingen sloten op 25 juni een politiek akkoord over het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Omdat de onderhandelingen zo moeizaam liepen, werden er vorig jaar al overgangsmaatregelen voorzien tot eind 2022. Het nieuwe GLB zal dus van start gaan in januari 2023. 

Het nieuwe GLB bevat enkele belangrijke elementen:

  • Er wordt een systeem van sociale conditionaliteit geïntroduceerd. Om GLB-middelen te ontvangen zullen landbouwers bepaalde Europese sociale en arbeidsregels moeten volgen. Ontvangers die daar geen rekening mee houden dreigen een deel van hun middelen te verliezen. Vanaf 2023 zal sociale conditionaliteit optioneel zijn, vanaf 2025 verplicht.
  • Om kleinere landbouwers te steunen moeten lidstaten minstens 10% van hun middelen voorzien voor zogenaamde ‘redistributieve betalingen
  • 3% van de directe betalingen van lidstaten moeten naar jonge landbouwers gaan
  • Het nieuwe GLB wil nog meer inzetten op doelstellingen rond klimaat, milieu en dierenwelzijn. Daarnaast moet het ook bijdragen aan de nieuwe biodiversiteits- en boer tot bord strategie.

Daarnaast worden verplichte eco-regimes ingevoerd. Dit instrument moet landbouwers belonen wanneer ze kiezen voor klimaat- en milieuvriendelijke technieken (biologische landbouw, agro-ecologie, etc). Concreet moeten lidstaten minstens 25% van hun budget voor inkomenssteun voorzien voor eco-regimes. Voor 2023 en 2024 wordt een overgangsperiode voorzien van 20%, die nadien wel gecompenseerd moet worden.

Ook van het fonds voor plattelandsontwikkeling (in Vlaanderen geïmplementeerd via PDPO) wordt 35% van de middelen voorzien voor agromilieumaatregelen die gericht zijn op milieu, klimaat en dierenwelzijn.

Volgende stappen

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de technische details van de teksten. Nadien moeten zowel Raad als Parlement het akkoord goedkeuren opdat het officieel aangenomen kan worden. Als dat gebeurt, zal het nieuwe GLB officieel lopen van 2023 tot 2027. Lidstaten zullen dan tot 31 december 2021 hebben om hun voorlopige nationale strategische plannen in te dienen bij de Europese Commissie. 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons