U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Tweede subsidieoproep Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen

Deadline

Doelstellingen

De deadline voor de tweede oproep tot projectconcepten en projectconceptenportefeuilles voor Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is verlengd tot donderdag 1 september 2016 om 12.00 uur 's middags. Uw project moet kaderen in één van de vier grote thema’s van de programmaperiode 2014-2020:

  • PRIORITEIT 1: Verbeteren en ondersteunen van de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van onderzoek en innovatie
  • PRIORITEIT 2: Versterken van het grensoverschrijdende concurrentievermogen van de kmo’s
  • PRIORITEIT 3: Beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen
  • PRIORITEIT 4: Bevorderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s

 Een projectconcept is een vereenvoudigde versie van uw project, die een algemeen idee geeft van de doelstellingen die met het project bereikt moeten worden en van de middelen die gebruikt zullen worden om die doelstellingen te bereiken. Het geeft ook informatie over uw partnerschap en over de grensoverschrijdende meerwaarde die uw project naar verwachting zal opleveren.

Budget

Het Interregprogramma France-Wallonie-Vlaanderen heeft een totaalbedrag ter beschikking van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Begunstigden

  • de departementen Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Oise, Somme, Ardennes en Marne in Frankrijk
  • de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen in Vlaanderen
  • de provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg in Wallonië

 De projectpartners maken deel uit van publieke of private instellingen waarvan het project door de stakeholders van het programma goedgekeurd wordt. Zoals bijvoorbeeld universiteiten, onderzoekscentra, ziekenhuizen, verenigingen, publieke en semipublieke instellingen, opleidingspartners, organisaties voor economische ontwikkeling, enz.

Info & contact

Meer lezen: http://www.interreg-fwvl.eu/nl/projectoproep-indienen-projectenhttp://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/samenwerkingsprogramma_1.pdf : samenwerkingsprogramma Contact in Vlaanderen: 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons