U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Support for simple programmes – Information and promotion of table olives in the third countries (Chafea)

Deadline

Inleiding

Chafea het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding, publiceerde op 15 januari een call die betrekking heeft op voorlichtings- en promotieprogramma's voor derde landen op zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, DEEL VII, onder b).

Doelstellingen

Het algemene doel van de voorlichtings- en afzetbevorderingsmaatregelen is het concurrentievermogen van de landbouwsector in de Unie te verbeteren.

De doelstellingen van deze programma's moeten in overeenstemming zijn met de algemene en specifieke doelstellingen van de artikelen 2 en 3 van Verordening (EU) nr. 1144/2014.

De verwachte uiteindelijke impact is het verbeteren van het concurrentievermogen en de consumptie van agro-voedselproducten van de Unie, het vergroten van hun profiel en het vergroten van hun marktaandeel in deze doellanden.

Budget

Deze call biedt 2 500 000 aan. 

Begunstigden

Kom jij in aanmerking? lees hier de voorwaarden. 

Info & contact

Meer informatie over de oproep vind je op de website van de Europese Commissie. 

Voor verdere vragen omtrent de inhoud van de call, contacteer: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons