U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Support for multi programmes – Information and promotion about the sustainable aspect of rice production (Chafea)

Deadline

Code

MULTI-C-2019

Inleiding

Chafea het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding, publiceerde op 15 januari een call die betrekking heeft op voorlichtings- en promotieprogramma's die gericht zijn het duurzame rijstproductie. 

Doelstellingen

Het doel is om het duurzame aspect van de rijstsector te benadrukken. De rijstproductie in Europa heeft een bijzondere milieudimensie, omdat deze de kern vormt van het behoud van bepaalde wetlands. Rijstteelt is een gevoelige en specifieke praktijk op Europees niveau, omdat het wordt geproduceerd in gebieden waar er maar weinig gewas alternatieven zijn. Het behoud en de verbetering ervan dragen bij tot de duurzaamheid van rijstproducerende regio's, door een actieve rol te spelen bij het behoud van plattelandsgebieden, de bescherming van de natuur en het behoud van de biodiversiteit. Acties zullen de ecologische duurzaamheid van de productie benadrukken, en benadrukken de gunstige rol ervan voor klimaatactie en het milieu.

Acties zullen bijvoorbeeld ingaan op de promotie van het product (en) en de productiemethode (n) ervan:
beperking van de klimaatverandering (bijvoorbeeld vermindering van broeikasgasemissies) en / of aanpassing; biodiversiteit, instandhouding en duurzaam gebruik (bijvoorbeeld landschap, genetische bronnen); duurzaam waterbeheer (bijvoorbeeld efficiënt gebruik van water, vermindering van nutriënten of belasting van bestrijdingsmiddelen); duurzaam bodembeheer (bijvoorbeeld erosiebestrijding, nutriëntenbalans, preventie van verzuring, verzilting). Ze kunnen ook de rol van de rijstproductie benadrukken bij het scheppen van werkgelegenheid in plattelandsgebieden.

De verwachte uiteindelijke impact is het vergroten van het bewustzijn van de verdiensten van de landbouwproducten van de Unie. Dit door de Europese consumenten en het concurrentievermogen en de consumptie van de betrokken agro - voedingsproducten van de Unie versterken, hun zichtbaarheid vergroten en hun marktaandeel vergroten.

Budget

Deze call biedt 2 500 000 euro aan.

Begunstigden

Kom jij in aanmerking? Lees hier de voorwaarden.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep vind je op de website van de Europese Commissie. 

Voor verdere vragen omtrent de inhoud van de call, contacteer: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons