U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Promotion of Agricultural Products (AGRIP SIMPLE)

Deadline

Code

AGRIP-SIMPLE-2022

Inleiding

De algemene doelstelling van het AGRIP-programma is het concurrentievermogen van de landbouwsector van de EU te verbeteren.

Deze oproep omvat 9 specifieke deeloproepen.

Doelstellingen

De specifieke doelstellingen van dit programma zijn:

 1. het vergroten van het bewustzijn van de verdiensten van landbouwproducten uit de EU en van de hoge normen die van toepassing zijn op de productiemethoden in de Unie
 2. het concurrentievermogen en het verbruik van landbouwproducten uit de EU en van bepaalde voedingsmiddelen uit de EU, verhogen en de zichtbaarheid van deze producten zowel binnen als buiten de EU verbeteren
 3. de bekendheid en erkenning van EU-kwaliteitsregelingen vergroten
 4. het marktaandeel van landbouwproducten en bepaalde voedingsmiddelen uit de EU vergroten, met bijzondere aandacht voor de markten in derde landen die het grootste groeipotentieel hebben
 5. herstel van normale marktomstandigheden in geval van ernstige marktverstoring,
 6. verlies van vertrouwen bij de consument of andere specifieke problemen.

Budget

Indicatief beschikbaar budget:  EUR 84 000 000

Begunstigden

 • beroepsorganisaties
 • producentenorganisaties
 • organen actief in de agrofoodsector die tot doel hebben/werkzaam zijn op het gebied van voorlichting over en afzetbevordering van landbouwproducten en die door de betrokken lidstaat zijn belast met een duidelijk omschreven opdracht van openbare dienstverlening op dit gebied 

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Promotion of Agricultural Products (AGRIP)

Inleiding

Het algemene doel van dit programma is het beleid ter bevordering van de afzet van landbouwproducten en het concurrentievermogen van de landbouwsector van de Unie te vergroten.

 

Doelstellingen

Het EU-beleid inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten heeft tot doel nieuwe markten te helpen ontsluiten. Onder het motto "Enjoy, it's from Europe" wil het landbouworganisaties helpen EU-landbouwproducten op de internationale markten te promoten en consumenten bewuster te maken van de inspanningen die Europese landbouwers leveren om kwaliteitsproducten te leveren.

Budget

De Europese Commissie trekt in 2022 185,9 miljoen euro uit voor de financiering van afzetbevorderingsacties voor agrovoedingsproducten uit de EU in binnen- en buitenland.

Elk jaar worden twee oproepen tot het indienen van voorstellen gepubliceerd voor de SIMPLE- en MULTI-programma's. Begunstigden kunnen tot 80% EU-financiering ontvangen voor hun afzetbevorderingscampagnes op de binnenmarkt of in derde landen.
 

 

 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Economisch beleid
Regionaal beleid
Plattelandsbeleid

Info & contact

Meer informatie vind je op de website van het Europees programma AGRIP.

Lees meer
Volg ons