U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Interreg V A Euregio Maas-Rijn

Deadline

Doelstellingen

Het Interreg programma V A Euregio Maas-Rijn (EMR) is ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. De definitieve goedkeuring is gepland voor het najaar van 2015, maar ondertussen wordt er – onder voorbehoud -  toch al een eerste projectenoproep voor projectschetsen gelanceerd. Het betreft een brede oproep, waarbij er projecten kunnen ingediend worden binnen elk van de 4 prioritaire assen uit het samenwerkingsprogramma. De procedure voor de goedkeuring van projecten bestaat uit 2 fasen. In de eerste fase wordt een projectschets ingediend. Indien deze een ‘go’ krijgt, zult u gevraagd worden om een definitieve projectaanvraag in te dienen. Projectidee? Contacteer dan éérst Matthias Verhegge, matthias.verhegge@limburg.be, T 011 23 74 16. Zo stemt u de inhoud en de haalbaarheid van uw projectidee af – ook wanneer u als partner deelneemt aan een project. Ook uw projectschets voor de eerste projectenoproep dient u per e-mail bij hem in. En dit uiterlijk tegen 30-06-2015 om 12u00 ’s middags. Een projectschets bestaat uit twee delen: een beschrijving van de inhoud en het partnerschap (word-document) en een kostenplan (excel bestand). Bij de indiening moeten beide documenten zijn ingevuld en dit in drie talen  FR – NL – DE. U dient dus zes documenten in. Voor projecten uit de eerste call voorzien we een startdatum vanaf 01-01-2016. Het Samenwerkingsprogramma bestaat uit de volgende vier prioritaire assen:

 • As 1 – innovatie: technologische innovatie, tech transfer, synergie bedrijfsleven en kennisinstellingen
 • As 2 – economie: versterken van het concurrentievermogen bij kmo’s (generiek):, o.a. ondersteunen starters, implementeren nieuwe business modellen met het oog op exporteren, intrapreneurship en extrapreneurship, ook innovatie van processen en toepassingen die gericht zijn op een efficiëntere omgang met hulpbronnen in het kmo-wezen.
 • As 3 -  sociale inclusie en opleiding: armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, grensoverschrijdende opleidings- en coachingstrajecten, wegwerken mismatch arbeidsmarkt en opleidingen.
 • As 4 – territoriale ontwikkeling: wegnemen van fysieke en juridische grensbarrières: thema’s toerisme, cultuur, veiligheid, mobiliteit, gezondheidszorg, grensinformatievoorziening voor grensarbeiders.

 

Budget

Projecten kunnen voor max. 50% gefinancierd worden met EFRO-middelen uit het Interregprogramma. Het programma kent een EFRO-budget van 96 miljoen euro.

Begunstigden

Het programmagebied is ongewijzigd gebleven t.o.v. het Interreg IV A EMR-programma en bestaat uit de volgende gebieden. Partners moeten in één van deze gebieden gevestigd zijn om in aanmerking te komen voor deelname aan een Interreg EMR-project. Projecten moeten bestaan uit een partnerschap dat de nationale landsgrenzen overschrijdt. België:

 • Provincie Limburg
 • Provincie Luik (waarvan arrondissement Huy-Waremme enkel voor de assen sociale inclusie en territoriale ontwikkeling)
 • Duitstalige Gemeenschap
 • Arrondissement Leuven (enkel voor de as innovatie)

 Nederland:

 • regio’s Zuid- en Midden-Limburg
 • regio Zuidoost-Noord-Brabant (enkel voor de as innovatie)

 Duitsland:

 • kreis Aachen
 • kreis Düren
 • kreis Euskirchen
 • kreis Heinsberg
 • Eifelkreis Bitburg-Prüm
 • Kreis Vulkaneifel

 

Info & contact

Contact: 

Matthias Verhegge, matthias.verhegge@limburg.be, T 011 23 74 16

Website: http://www.interregemr.info/site_nl1/news/

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons