U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Healthier oceans and human beings - Sponges as “engine” of the deep sea

6 november 2018 11:00 – 12:30
European Parliament, Room ASP 3H1

 

 

MEP Ricardo Serrão Santos nodigt u uit op een bijeenkomst over sponsgronden. 

Sponsgronden zijn één van de meest diverse, ecologisch en biologisch belangrijke en kwetsbare mariene ecosystemen van de diepzee, maar hebben tot op heden zeer weinig aandacht gekregen voor onderzoek en instandhouding.

Healthier oceans and human beings - Sponges as “engine” of the deep sea

Registreer hier voor dit event!

De nieuwste bevindingen getuigen van het opmerkelijke potentieel van sponzen, niet alleen voor de gezondheid van onze oceanen, maar ook voor mensen, omdat anti-kanker en anti-malariamiddelen in de organismen zijn aangetroffen.

Het SponGES-project, dat wordt gefinancierd in het kader van H2020, is gericht op de ontwikkeling van een geïntegreerde ecosysteembenadering voor het behoud en duurzaam gebruik van diepzee-spons-ecosystemen in de Noord-Atlantische Oceaan. Dit initiatief, ondersteund door een consortium van internationale en interdisciplinaire onderzoeksinstellingen, niet-gouvernementele en intergouvernementele organisaties, is gericht op;

  • het versterken van de kennisbasis over Noord-Atlantische sponsgrond ecosystemen door hun verspreiding, diversiteit, biogeografie, functie en dynamiek te onderzoeken;
  • Verbetering van innovatie en industriële toepassing door het biotechnologisch potentieel van deze ecosystemen te ontsluiten.
  • Verbetering van het vermogen om bedreigingen en effecten en klimaat gestuurde veranderingen in deze ecosystemen te modelleren, te begrijpen en te voorspellen;
  • Het bevorderen van de interface tussen wetenschap en beleid en het ontwikkelen van instrumenten voor verbeterd beheer van hulpbronnen en van deze ecosystemen van regionaal naar internationaal niveau in de Noord-Atlantische Oceaan.

Tijdens dit evenement zullen stakeholders en beleidsmakers worden bijeengeroepen om verder te bespreken hoe het potentieel van sponzen kan worden ontsloten en hoe dit onderzoek belangrijke beleidsmaatregelen en wetgeving kan ondersteunen, zoals de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM), Maritieme EU-strategie voor het Atlantisch Oceaangebied , de Verklaring van Galway over de samenwerking met de Atlantische Oceaan, alsmede internationale overeenkomsten die zijn opgesteld om kwetsbare mariene ecosystemen (VME's) en ecologisch of biologisch gevoelige gebieden (EBSA's) te behouden.

Deelname aan de bijeenkomst zal u inzicht verschaffen in het belang en de kwetsbaarheid van diepzee-spons-ecosystemen, hun potentieel en de noodzaak om passende beheersmaatregelen te nemen om dergelijke gebieden duurzaam te gebruiken en te beschermen tegen mogelijke effecten als gevolg van andere toepassingen, zoals b.v. visserij.

Registreer nu voor dit event!

Maak een account aan

Volg ons