U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean

Deadline

Code

LC-GD-9-3-2020

Doelstellingen

Aanhoudende oceaan- en zeeobservaties die geschikt zijn voor het beoogde doel, zijn essentieel voor het begrijpen en voorspellen van oceaangedrag. Maatregelen om mariene sociaal-ecologische systemen te beschermen en de blauwe economie te ondersteunen zijn gebaseerd op deze inzichten en voorspellingen. 10-20 jaar geleden waren mariene gegevens van deze waarnemingen moeilijk te vinden, alleen toegankelijk via lange en soms kostbare onderhandelingen en moeilijk samen te stellen om een ​​volledig beeld te creëren vanwege verschillende standaarden, nomenclatuur en basislijnen.

De afgelopen twee decennia heeft de Europese Unie geïnvesteerd in beleid en infrastructuur om deze duurzaamheid en geschiktheid voor het beoogde doel mogelijk te maken. De lidstaten hebben samen met hun buren een ongeëvenaarde infrastructuur voor mariene gegevens, modellering en prognoses gecreëerd, hoofdzakelijk gebaseerd op EMODNet - het Europees marien observatie- en datanetwerk - dat in-situ en referentie oceaangegevens in Europa verzamelt en de Copernicus-dienst voor monitoring van het mariene milieu (CMEMS) die Europese en wereldwijde operationele oceaanvoorspellingen en oceaanklimaatdiensten levert op basis van de assimilatie van deze in-situ oceaanobservatie in numerieke oceaanmodellen. Ze worden ondersteund door Europese onderzoeksinfrastructuren en door grote R & D-projecten om oceaanobservatoria op zee in te zetten en mariene gegevens te verzamelen (bijv.Eurofleets +, EuroArgo, Jerico, Danubius, EMBRC, EMSO, ICOS, LifeWatch, enz.). Samenwerking en de principes van vrije en open toegang, interoperabiliteit en "eenmaal meten, vele malen gebruiken" werden grotendeels gepromoot, evenals de toegevoegde waarde die werd aangetoond door Copernicus, de Europese Kaderprogramma's voor onderzoek FP7 en Horizon 2020, Blue Cloud en EMODnet-activiteiten.

Het Digital Twin of the Ocean-concept moet een stap verder gaan door alle Europese activa met betrekking tot zeeën en oceanen (data, modellen, fysieke oceaanobservatoria op zee) te integreren met digitale technologieën (cloud, super HPC-capaciteiten, AI en data-analyse) in een digitale component die een consistente, multidimensionale en (bijna) realtime beschrijving van de oceaan in hoge resolutie weergeeft. Het zal bijdragen aan de toezeggingen van de Commissie over de Green Deal en het digitale pakket om een ​​zeer nauwkeurig digitaal model van de aarde te ontwikkelen (Destination Earth-initiatief).

AI en analyse, thematische of sectorale modellen en rekenkracht zullen data omzetten in kennis. Ze zullen co-creatie en interdisciplinaire benaderingen tussen natuurwetenschappen, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen vergemakkelijken voor de co-constructie van methoden, expertise en toepassingen ter ondersteuning van besluitvorming. Deze digitale kijk op de oceaan maakt een waarneming van de oceaan vanuit meerdere hoeken mogelijk: de fysica, scheikunde, geologie, biologie en de ecologische en sociaaleconomische impact van menselijke activiteit.

Het zal een simulator zijn om scenario's te testen die omgaan met verschillende evoluties van de oceaanomgeving. Het zal burgers, regeringen en industrieën in staat stellen om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te delen om mariene en kusthabitats te bewaken, te behouden en te verbeteren, en tegelijkertijd een duurzame blauwe economie te ondersteunen (visserij, aquacultuur, vervoer, hernieuwbare energie, enz.). Het zal maatregelen mogelijk maken om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te vergroten, rampenrisicobeheer te verbeteren, ruimtelijke plannen te ontwikkelen, verslag uit te brengen over de toestand van het milieu, kust- of offshore-activiteiten en de impact ervan te meten.

Budget

Het budget voor deze oproep is 12 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons