U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

The Future of Seas and Oceans Flagship Initiative

Deadline

Code

BG-07-2019-2020

Doelstellingen

De voorstellen hebben betrekking op een van de volgende subonderwerpen: blauwe cloudservices of observaties en voorspellingen over de oceaan of technologieën voor observaties (in 2020). Acties tonen integratie, capaciteit en (wetenschappelijk, economisch enz.) Potentieel. Ze zullen een aanvulling vormen op en voortbouwen op bestaande observatie-instrumenten en -systemen zoals EuroGOOS / EOOS, IOOS, GEO / GEOSS, COPERNICUS Marine Service of EMODnet, Europese onderzoeksinfrastructuren zoals Euro-Argo ERIC en EMSO ERIC evenals gefinancierde H2020-projecten zoals SeaDataCloud. Het interdisciplinaire en sectoroverschrijdende karakter van het voorstel moet ook van toepassing zijn op opleidingsactiviteiten ter verbetering van de professionele vaardigheden en competenties van werknemers en ter ondersteuning van het scheppen van nieuwe banen in de blauwe economie.

2020 - Technologieën voor observaties

De voorstellen hebben betrekking op i) de demonstratie van nieuwe en innovatieve technologieën om de essentiële oceaanvariabelen (EOV) op alle diepten te meten, en ii) sensoren om variabelen te meten voor aquacultuur, visserij, micro- en nanoplastics en zwerfvuil en zwerfvuil, iii ) de demonstratie van nieuwe benaderingen om de oceaan te observeren met meerdere onderwater-, oppervlakte- en luchtvoertuigen (oppervlakte- en luchtvoertuigen zijn optioneel, maar onderwater moet altijd worden opgenomen) met het oog op de realisatie van de digitale oceaan. Optionele luchtvoertuigen kunnen mogelijk, onder andere, bijdragen aan de ontwikkeling van volledig gedocumenteerde visserij.

Sensoren moeten in-situ biogeochemische en biologische EOV's meten en kunnen nieuwe of opkomende EOV's omvatten (mogelijk gedefinieerd bij OceanObs19 [20] of die nodig zijn voor MSFD Descriptors), evenals technologieën die nodig zijn voor "uitgebreide" observatoria (dwz multidisciplinaire observatoria met genoom) om dieper onderzoek van mariene biologie en ecologie mogelijk te maken en als locaties om de nieuwe technologie te testen. Demonstraties om diepzee oceanografie, met name biologische oceanografie, te bevorderen door combinaties van vloten van zweefvliegtuigen, vaste stations, onderzoeksschepen, enz. Moeten TRL 6 of hoger bereiken. Voorstellen kunnen ook betrekking hebben op de normen, protocollen en communicatie die nodig zijn voor de waarnemingen, voor open toegang tot gegevens, normen voor gegevensbeheer en communicatie. Activiteiten om technologieën van andere sectoren over te dragen (bijvoorbeeld combinaties met gegevens van satellieten) zullen ook worden overwogen. De voorstellen hebben ook betrekking op kwesties als laag vermogen, miniaturisatie, modulariteit, interoperabiliteit en lage kosten. De voorstellen houden rekening met overeengekomen normen (bijvoorbeeld normen voor Open Geospatial Consortium). De ontwikkeling van nieuwe voertuigen of andere platforms is uitgesloten van deze oproep. Verzamelde gegevens (behalve gegevens voor tests) moeten worden opgesteld in overeenstemming met algemeen overeengekomen normen en beschikbaar worden gesteld in een vorm die geschikt is voor EMODnet en clouds.

Dit onderwerp ondersteunt de Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie. Geselecteerde projecten onder dit onderwerp, evenals projecten geselecteerd onder andere onderwerpen in H2020 ter ondersteuning van de kunststofstrategie, worden sterk aangemoedigd om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten, voor zover van toepassing. Deze gezamenlijke activiteiten kunnen de vorm aannemen van clustering van projecten, deelname aan workshops, gemeenschappelijke exploitatie en verspreiding enz. De projecten moeten beschrijven hoe zij complementair zullen zijn met reeds bestaande relevante nationale activiteiten of andere multilaterale activiteiten die door de EU worden gefinancierd of gezamenlijk door verschillende worden gefinancierd. Lidstaten. Van de voorstellen wordt verwacht dat zij steun tonen voor gemeenschappelijke coördinatie- en verspreidingsactiviteiten. Daarom moeten de voorstellen voorzien in een specifiek werkpakket voor dit doel en passende middelen reserveren. Verdere details over deze coördinatieactiviteiten zullen worden vastgesteld tijdens de voorbereidingsfase van de subsidie ​​met de Commissie.

Budget

6 miljoen euro

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Vragen? Contacteer Patrick Demolder (patrick.demolder@vlaio.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons